Αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων και η εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση επειγουσών ταξιδιωτικών οδηγιών από διάφορες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, κ.ά. σχετικά με ενδεχόμενη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης στην Ευρώπη, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος υπέβαλε ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με την υιοθέτηση των αναγκαίων επί μέρους ρυθμίσεων για την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη Συνθήκη της Λισαβόνας "ρήτρας αλληλεγγύης".

Υπενθυμίζεται ότι στο Άρθρο 222 η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι: "Εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση, η Ένωση κινητοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεσή της, για:

-την πρόληψη τρομοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών μελών,
-την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση,
-την παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης.

Με αυτό ως δεδομένο και υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων με τις ταξιδιωτικές οδηγίες, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ζητάει, με σχετική ερώτησή του, από το Συμβούλιο να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στην θεσμοθέτηση των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί εάν και όταν χρειαστεί η "ρήτρα αλληλεγγύης".