Η άρση αναγνώρισης του Ελληνικού Νηογνώμονα και οι πιθανές συνέπειές της

Την ανάγκη αναζήτησης τρόπων αντιμετώπισης των πιθανών αρνητικών συνεπειών στις θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας να άρουν την αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα, επισημαίνει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Η αλλαγή νηογνώμονα και η έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας είναι έργο πολύπλοκο, χρονοβόρο και δαπανηρό. Συνεπώς οι μεγάλες ανάγκες που θα προκύψουν από την άρση αναγνώρισης του Ελληνικού Νηογνώμονα θα είναι δύσκολο να καλυφθούν μέχρι την 28/02/2011, ακόμα και εάν αρχίσει άμεσα η ομαδική αλλαγή νηογνώμονος. Το ενδεχόμενο αυτό ευλόγως προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν προτίθεται να προβεί σε μεταβατικές ρυθμίσεις για να καλυφθεί το κενό που ενδέχεται να προκύψει από την άρση αναγνώρισης του ΕΝ για να μην απειληθεί η ασφάλεια και η οικονομική βιωσιμότητα του αντίστοιχου στόλου, καθώς και η δια θαλάσσης ζωτική επικοινωνία νησιών και άλλων περιοχών στην Ελλάδα.

Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Κουμουτσάκος έκανε το εξής σχόλιο σχετικά με την δημιουργία Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό:

"Είναι ένα θετικό βήμα. Όμως πολύ φοβάμαι ότι το αρχικό λάθος της κατάργησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επιχειρείται να διορθωθεί με "μισό σωστό". Δυστυχώς και με τη νέα ρύθμιση το Λιμενικό Σώμα - για ακατανόητους λόγους- παραμένει αποκομμένο από το φυσικό του χώρο."