Διεξαγωγή έρευνας για τα one-off market swaps από την Ε. Επιτροπή

Διεξαγωγή έρευνας για τα one-off market swaps ζητούν από την Ε. Επιτροπή

Η κα Μαριέττα Γιαννάκου, επικεφαλής της Ομάδος των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και ο Eυρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, μετά την επίσημη παραδοχή της ελληνικής κυβέρνησης ότι κατά την περίοδο 2000-2001 πράγματι υπήρξαν συναλλαγές σε one-off market swaps (συμφωνίες ανταλλαγής παραγώγων επί συναλλαγματικών ισοτιμιών) για την προσαρμογή του Δημοσίου Χρέους και κατόπιν της σημερινής γνωστοποίησης σχετικού ενημερωτικού σημειώματος της Eurostat, ζητούν με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους πληροφορήσει εάν την ίδια περίοδο και άλλα κράτη μέλη είχαν προβεί σε αντίστοιχες πρακτικές ανταλλαγής swap, εάν η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε έρευνες για το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς και εάν θα προσαρμόσουν ανάλογα τα στοιχεία του Δημόσιου Χρέους αυτών των κρατών μελών.

Παρατίθεται το κείμενο της ερώτησης:

Σε ενημερωτικό σημείωμα της Eurostat σχετικά με την ελληνική οικονομία και ειδικότερα για τις ελληνικές συναλλαγές της περιόδου 2000-2001, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αναφέρεται ότι όταν υιοθετήθηκε το 1995 το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών λογαριασμών (ESA, European System of Accounts), δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι στατιστικοί κανόνες για συμφωνίες παραγώγων επί συναλλαγματικών ισοτιμιών (one-off market swap operation).

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι κατόπιν αιτήματος της Eurostat προς τις ελληνικές αρχές, οι τελευταίες την ενημέρωσαν για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου ότι πράγματι υπήρξαν τέτοιου είδους συναλλαγές την περίοδο 2000-2001. Προστίθεται επίσης ότι η Eurostat θα καθορίσει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές ποια θα είναι η αύξηση του ελληνικού δημοσίου χρέους λόγω της συγκεκριμένης αυτής συναλλαγής .Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο έγγραφο Eurostat, αυτές δεν ήταν συνήθεις πρακτικές για τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, χωρίς όμως να εξειδικεύει περαιτέρω αυτήν την αναφορά της, η Επιτροπή ερωτάται:

-Εάν για την ίδια χρονική περίοδο υπήρχαν και άλλα κράτη μέλη τα οποία προσέφυγαν στην ίδια πρακτική (one-off market swap operation).

-Εάν η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε αντίστοιχες έρευνες και προς άλλα κράτη μέλη ώστε, εάν αυτά έχουν ακολουθήσει τέτοιες ή παρεμφερείς πρακτικές, να προσαρμοστούν και να διαμορφωθούν εν συνεχεία αναλόγως τα στοιχεία του Δημόσιου Χρέους τους.