Επιχειρησιακά συμπεράσματα για την εναέρια κυκλοφορία μετά την "ηφαιστειακή κρίση"

Επίσκεψη στην έδρα του Eurocontrol στις Βρυξέλλες

"Η πρόσφατη κρίση από την ηφαιστειακή σκόνη επιβεβαίωσε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του Eurocontrol για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό της εναέριας κυκλοφορίας για όλη την Ευρώπη. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι θα πρέπει να προχωρήσει με πιο σταθερά και καλά μελετημένα βήματα η εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού", ανέφερε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, στο τέλος της επίσκεψής του, ως μέλους της Επιτροπής Μεταφορών, στην έδρα του οργανισμού στις Βρυξέλλες.

Η ομάδα των ευρωβουλευτών συζήτησε με τον David McMillan, Γενικό Διευθυντή του Eurocontrol, ενός διεθνούς οργανισμού που ιδρύθηκε το 1963 και αριθμεί σήμερα 38 κράτη μέλη, τα εξής δύο θέματα:

1.Τις επιπτώσεις της πρόσφατης "κρίσης της ηφαιστειακής σκόνης" στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, τα συμπεράσματα που βγήκαν από την αντιμετώπισή της και τα μελλοντικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί μια εκ νέου παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας χωρίς βέβαια να μειωθεί κατ'ελάχιστο η ασφάλεια των πτήσεων, που είναι η πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα.

Οι εκπρόσωποι του Eurocontrol έκαναν ανάλυση της "ηφαιστειακής κρίσης" και αξιολόγησαν τον τρόπο διαχείρισής της. Βασισμένοι στα συμπεράσματά τους, διαβεβαίωσαν ότι σε παρόμοιο μελλοντικό συμβάν δεν θα εφαρμοστούν πλέον μέτρα και πρακτικές γενικότερου αποκλεισμού (blanket approach) αλλά μόνο ορισμένων τμημάτων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, δηλαδή εκεί όπου η πυκνότητα της τέφρας θα καθιστά την κυκλοφορία αεροσκαφών πραγματικά επικίνδυνη. Ένα επιπλέον σημαντικό συμπέρασμα από την κρίση ήταν ότι πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα, με αποφασιστικά και ουσιαστικά βήματα η θέση σε εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

2. Την πρόοδο προς την εφαρμογή του "Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού".

Ο κ. McMillan αναφέρθηκε εκτενώς στον Κανονισμό σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την οργάνωση και χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου καθώς και τη λειτουργικότητα του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρέμβαση του κ. Κουμουτσάκου, αφορούσε στην ανάγκη να διευκρινιστεί με σαφή τρόπο η λειτουργική σχέση και τυχόν αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους Περιοχών Ενημέρωσης Πτήσεων (FIR) και των Ενιαίων Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου (FAB- Functional Airspace Blocks), που αποτελούν κομβικό στοιχείο της γενικότερης πολιτικής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.