Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ανταποκριθούν περισσότερο στους στόχους της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε."

Την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, ζήτησε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ενημέρωση για το θέμα αυτό έκανε η Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλίας κα Μαρία Δαμανάκη.

Ως σκιώδης εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος έθεσε 3 βασικές προτεραιότητες:

• Tαχύτερη, αποτελεσματικότερη και με συγκεκριμένα βήματα εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση α) αφενός προς την Επιτροπή για ανάληψη πιο φιλόδοξων πρωτοβουλιών και β) αφετέρου προς τα Κράτη Μέλη για μεγαλύτερη ανταπόκριση στους στόχους που έχουν τεθεί, διότι συχνά πολλά από αυτά δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο η Ελλάδα, αν και κατεξοχήν θαλάσσια χώρα, δεν αποτελεί εξαίρεση.

• Ενίσχυση των ενιαίων διοικητικών δομών Θαλάσσιας Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουμουτσάκος ζήτησε από την Επίτροπο Δαμανάκη: α) να ασκήσει πιέση στα Κράτη-Μέλη ώστε να ορίσουν "εθνικά σημεία επαφής" ("national point of contacts") για τον καλύτερο συντονισμό και εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, β) να γίνει πιο διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δομών Θαλάσσιας Διακυβέρνησης.

• Μεγαλύτερη προσοχή στις Θαλάσσιες Περιοχές της ΕΕ και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Υπάρχουν ακόμα σοβαρά εκκρεμή ζητήματα που μένει να επιλυθούν. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι η μη υπογραφή, κύρωση και άρα μη εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από όλα τα παράκτια Μεσογειακά κράτη, ορισμένα εκ των οποίων είναι και υποψήφια προς ένταξη, αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. "Η εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι απαραίτητη για την αναγκαία οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και προϋπόθεση για την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών σε μεγαλύτερο τμήμα της περίκλειστης σημαντικής θάλασσας της Μεσογείου" υπογράμμισε ο κ. Κουμουτσάκος.