Κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να υιοθετήσει την Σύμβαση UNCLOS προκειμένου να επιτύχει την ένταξή της στην ΕΕ

Με αφορμή τις ενέργειες του τουρκικού ωκεανογραφικού "Τσεσμέ" επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, έθεσε  με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του ΕΚ το ζήτημα της άμεσης υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) από την Τουρκία, ως αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Παρατίθεται το κείμενο της παρέμβασης του κ. Κουμουτσάκου:

"Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε ένα ακόμη "επεισόδιο" προβληματικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στη θάλασσα του Αιγαίου, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας.

Το τουρκικό ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος "ΤΣΕΣΜΕ", χωρίς οιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς έγκριση της Ελλάδας, διεξήγαγε υποθαλάσσιες έρευνες σε περιοχή η οποία τόσο από νομικής όσο και γεωφυσικής άποψης, ανήκει -πέραν πάσης αμφιβολίας - στην Ελλάδα.

•Μια από τις βασικές αιτίες αυτής της συμπεριφοράς της Άγκυρας που δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις καλής γειτονίας με ένα κράτος-μέλος είναι ότι η Τουρκία δεν έχει υιοθετήσει και κυρώσει τη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS).

Υπενθυμίζω ένα πολύ σημαντικό γεγονός.

Η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι διεθνής συμφωνία μικτού χαρακτήρα, που έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την Ε.Ε., όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της και όλα - εκτός της Τουρκίας - υποψήφια προς ένταξη κράτη . Αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο μέρος του "κοινοτικού κεκτημένου".

Γι' αυτόν το λόγο, κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να υιοθετήσει την UNCLOS, προκειμένου να ενταχθεί στην Ε.Ε. Η Τουρκία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Πρόκειται για πολύ σοβαρή και ουσιαστική προϋπόθεση. Η μη εκπλήρωσή της από την Τουρκία δεν μπορεί παρά να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα επόμενα στάδια των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, λ.χ. στα Κεφάλαια "Αλιεία" και "Ενέργεια".

Γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να ενθαρρύνει και να καλέσει την Τουρκία να υιοθετήσει το ταχύτερο τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας."

Δείτε την παρέμβαση εδώ