Στο επίκεντρο της συζήτησης οι 3+1 Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας

Μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της δύναμης του ευρωπαϊκού στόλου

Στις "3+1 Προκλήσεις" που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, και σκιώδης εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της έκθεσης "Στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018" στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρώτη πρόκληση αποτελεί η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, δεδομένης της δραματικής μείωσης του αριθμού των νέων που εισέρχονται στο επάγγελμα.

Δεύτερη πρόκληση είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, που θα πρέπει να ευνοήσει κυρίως τα πλοία με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, τα οποία πολλές φορές πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών.

Τρίτη πρόκληση είναι το περιβάλλον. Η έννοια των "πράσινων λιμένων" στους οποίους τα καθαρά σκάφη θα έχουν προτεραιότητα και θα πληρώνουν λιγότερα λιμενικά τέλη είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα πρέπει, ωστόσο, να τεθεί σε περαιτέρω συζήτηση όσο αφορά την δυνατότητα εφαρμογή της.

Τέλος, μια εξωγενής πρόκληση για την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική ναυτιλία, είναι η μάστιγα της πειρατείας. Η στενότερη συνεργασία της ΕΕ με τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ θα μπορούσε να ενισχύσει τις ήδη μεγάλες προσπάθειες (ευρωπαϊκή επιχείρηση "ATALANTA") για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

***

Ο κ. Κουμουτσάκος κατέθεσε επίσης γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με στοιχεία που δημοσίευσαν το Lloyds Register και η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee) για τη μείωση του παγκοσμίου στόλου κατά 802 πλοία σε σύγκριση με το 2009 (η δύναμή του βρίσκεται τώρα στα 49.705 πλοία έναντι 50.507 πλοία το 2009).

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κομισιόν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της δύναμης του ευρωπαϊκού στόλου, δεδομένης της σημασίας του ναυτιλιακού τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία ως μέσο μεταφοράς προσώπων, πρώτων υλών και προϊόντων.

"Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ναυτιλία είναι ένας ζωτικής σημασίας τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας που ενισχύει τη θέση της ΕΕ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό", τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος.