Στην Ε. Επιτροπή η ανάγκη για αποτελεσματικότερη επιτήρηση των ευρωπαϊκών θαλασσών

Την ταχεία προώθηση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για την επιτήρηση των ευρωπαϊκών θαλασσών ζητούν, με γραπτή ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Τσουκαλάς και κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Αφορμή για την ερώτηση των ελλήνων ευρωβουλευτών έδωσε η παρατηρούμενη αύξηση των περιστατικών κατά τα οποία αλιευτικά σκάφη τρίτων κρατών, προβαίνουν παρανόμως σε αλιεία του ερυθρού τόνου, παραβιάζοντας ακόμα και τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο.

Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών αποτελεί πρόσθετο λόγο για την ταχύτερη προώθηση αποτελεσματικότερης θαλάσσιας επιτήρησης, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι βάσει κανονισμού που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αλιεία ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο έχει απαγορευτεί για τη Γαλλία και την Ελλάδα από τη 10η Ιουνίου 2010 για το τρέχον έτος, λόγω της εξαντλήσεως των επιτρεπόμενων ποσοστώσεων αλίευσης του συγκεκριμένου είδους από τις χώρες αυτές για το 2010.

Συγκεκριμένα, οι κ. Γιώργος Κουμουτσάκος και κ. Ιωάννης Α. Τσουκαλάς ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο διαμόρφωσης, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, συγκεκριμένης νομικής ρύθμισης για την οικοδόμηση αποτελεσματικής θαλάσσιας επιτήρησης η οποία θα στηρίζεται σε ένα πιο καλά συντονισμένο και αποδοτικότερο, από ότι έως τώρα, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών και

-Εάν το αντιμετωπίζει θετικά, πώς και πότε σκοπεύει να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός τέτοιου νομικού πλαισίου;

Παρόμοια ερώτηση κατέθεσαν οι έλληνες ευρωβουλευτές και προς το Συμβούλιο.

 

Δείτε την απάντηση της Ε.Επιτροπής εδώ.