Αναγκαία η θωράκιση του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού

Το θέμα της θωράκισης του ελληνικού τουρισμού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, έθεσαν με ερώτησή τους προς την Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κ. Γιώργος Κουμουτσάκος και κ. Κώστας Πουπάκης.

Δεδομένης της ζωτικής σημασίας του τουρισμού για την ελληνική οικονομία ενόψει της θερινής περιόδου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίζει για πρώτη φορά πάνω σε συγκεκριμένη νομική βάση "Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού", οι έλληνες ευρωβουλευτές έθεσαν το ζήτημα της στήριξης του τουριστικού τομέα με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως:

•τη θεσμοθέτηση ποσόστωσης στις οικονομικές ενισχύσεις για τουριστικές επιχειρήσεις,

•την επιτάχυνση και ενδυνάμωση της εφαρμογής του κοινωνικού τουρισμού για ενδο-ευρωπαϊκές τουριστικές μετακινήσεις, καθώς και

•τη θεσμοθέτηση οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων για τον κοινωνικό τουρισμό εντός της ΕΕ.

Με αφορμή πληθώρα πρόσφατων δυσφημιστικών δημοσιευμάτων, που σκοπό έχουν να πλήξουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ υπογραμμίζουν την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού στην ΕΕ, ζητώντας από την Επιτροπή να προβεί στις απαιτούμενες σε αυτές τις περιπτώσεις ενέργειες.

Σε δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος και Κώστας Πουπάκης ανέφεραν:

"Η χώρα μας στην παρούσα δυσχερή για την ελληνική οικονομία περίοδο, κάνει αξιόλογη προσπάθεια για μείωση των τιμών των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και αναβάθμισης της ποιότητάς τους, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και του τουρισμού.

Παράλληλα, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για πρώτη φορά η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού. Δικό μας μέλημα είναι να αξιοποιηθούν υπέρ του ελληνικού τουρισμού όλες οι δυνατότητες που προσφέρει και οι προοπτικές που ανοίγει η διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειάς μας, υποβάλλαμε τη συγκριμένη ερώτηση στην Επιτροπή".

 

Δείτε την απάντηση εδώ και σχετικα δημοσιεύματα εδώ.