Πρόταση για σύσταση Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας

Στη συζήτηση της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικεντρώθηκε στην εφαρμογή Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και Κοινής Πολιτικής Άμυνας, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος υποστήριξε την ανάγκη να ξανασυζητηθεί σοβαρά στο Συμβούλιο των Υπουργών, η σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για δημιουργία Σώματος Ευρωπαίων εθελοντών.

Πρότεινε την ανάγκη σχεδιασμού και διεξαγωγής περισσότερων κοινών ασκήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, σε εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής ασκήσεων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών στρατηγικών και μέσων των κρατών μελών με εκείνα της Ένωσης.

Τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας μόνιμου Ευρωπαϊκού Στρατηγείου που θα αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της ειρήνης στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Τέλος, υποστήριξε την ανάγκη σύστασης Συμβουλίου σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας με τακτικές συνεδριάσεις υπό την προεδρία της Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.