Εκθέσεις προόδου της Τουρκίας, της πΓΔΜ και της Κροατίας για το 2009

Οι Εκθέσεις προόδου της Τουρκίας, της ΠΓΔΜ και της Κροατίας για το 2009 συζητήθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση της εισηγήτριας κας Ria Oomen Ruijten, μέλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ, NL), για την Τουρκία αποτελεί ένα ουσιαστικό και ισορροπημένο κείμενο που ανταποκρίνεται σε πολλές από τις σκέψεις, τις προτεραιότητες και τους προβληματισμούς της Ελλάδας σχετικά με την Τουρκία και το βαθμό ανταπόκρισής της στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Από την άλλη πλευρά, η Έκθεση του Σοσιαλιστή εισηγητή κ. Zoran Thaler (Σ&Δ, SL) για την ΠΓΔΜ, απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική, αν και το τελικό κείμενο του ψηφίσματος είναι ουσιαστικά βελτιωμένο από το αρχικό. Οι περισσότερες βελτιώσεις επιτεύχθηκαν μετά από εργώδεις και συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Παρ' όλες, όμως, τις βελτιώσεις που δύσκολα επιτεύχθηκαν, η Έκθεση στο σύνολό της δεν χαρακτηρίζεται από τον απαιτούμενο βαθμό αντικειμενικότητας. Υπάρχουν μισές αλήθειες, στρεβλώσεις και ανακρίβειες. Για τον λόγο αυτό, δεν ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Τέλος, η ομάδα των ευρωβουλευτών της ΝΔ καλωσόρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κροατία ψηφίζοντας υπέρ της Έκθεσης του σοσιαλιστή εισηγητή κ. Hannes Swoboda (Σ&Δ, AU).

 Δείτε την παρέμβαση Γ. Κουμουτσάκου εδώ