Απαραίτητη η ενίσχυση του FRONTEX για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Απαραίτητη η ενίσχυση του FRONTEX για αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποδοτικότερης συνεργασίας για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ (FRONTEX) είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις εργασίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η πρώτη σχετική συζήτηση στην υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην οποία συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Κατά τη διαδικασία αυτή της πρώτης ανάγνωσης της πρότασης τροποποίησης του σχετικού Κανονισμού, ο κ. Κουμουτσάκος ζήτησε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρία βασικά ζητήματα:

•Στη διασφάλιση της μεγαλύτερης προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με τα απαραίτητα μέσα.
•Στην αρτιότερη προετοιμασία, τον μεγαλύτερο συντονισμό και κατά συνέπεια στην επιτυχέστερη εκτέλεση των επιχειρήσεων που αναλαμβάνει ο Οργανισμός στα πλαίσια της εντολής του,
•Στη διαφύλαξη της δύσκολης και ευπαθούς ισορροπίας μεταξύ επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ανθρωπιστικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.

"Η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη πύλη εισόδου παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ, γνωρίζει καλά τη συμβολή και τη σημασία του FRONTEX για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2010, πέρασε από τη χώρα μας το 90% των ανθρώπων που επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι περιπολίες του FRONTEX στα θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν εντυπωσιακά οι ροές των παράνομων μεταναστών σε ποσοστό μέχρι και 70% σε ένα χρόνο.

Κοινός στόχος θα πρέπει να είναι ένας αποτελεσματικός FRONTEX που θ' ασκεί επιτυχώς την αποστολή του χωρίς βέβαια να εκφυλιστεί σε αυταρχικό μηχανισμό καταστολής. Η πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής επιτυγχάνει σε ικανοποιητικό βαθμό τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα δύο μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν.

Πέραν αυτών, απαραίτητη είναι η έγκαιρη, συνεχής και παραγωγική συνεργασία μεταξύ FRONTEX, συμμετεχόντων κρατών-μελών και φιλοξενούσας χώρας", ανέφερε στην παρέμβασή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.