Θετικές αναφορές για την Ελλάδα στην Έκθεση Meissner για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, στην οποία αρμόδιος εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Στρατηγικός στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι - μέσα από τον καλύτερο δυνατό συντονισμό πολιτικών σε τομείς που συνδέονται με τη θάλασσα- να ενισχύσουμε την ηγετική θέση της Ευρώπης.

"Η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι πρώτη παγκοσμίως και θα πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει τον ηγετικό της ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητά της ως κάτι πολύτιμο για την Ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό ο ρόλος και ο λόγος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) είναι κομβικής σημασίας", ανέφερε στην παρέμβασή του στην ολομέλεια ο κ. Κουμουτσάκος.

Από ελληνικής σκοπιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην έκθεση υπογραμμίζεται:

• η σημασία του σεβασμού στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας,
• η σπουδαιότητα των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, καθώς και
• η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

-Η παράγραφος 25, η οποία αναφέρει ότι τα παράκτια κράτη πρέπει να επιλύσουν ζητήματα οριοθέτησης βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
-Η παράγραφος 33, που προτρέπει σε συνεργασία στη θαλάσσια επιτήρηση με τρίτες χώρες, εφόσον έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ.
-Η παράγραφος 23 που υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μία από τις μεγαλύτερες Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στον κόσμο.
-Τέλος, γίνεται αναφορά στην ανάγκη επαρκέστερης χρηματοδότησης και δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Θαλάσσιων Ερευνών. Επιπλέον, υποστηρίζει την αύξηση της χρηματοδότησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την στήριξη των τομέων της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της επιτήρησης.

"Οι προσπάθειες στέφθηκαν με επιτυχία", τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος σχολιάζοντας τις παραπάνω θετικές για την Ελλάδα αναφορές. 

Δείτε την παρέμβαση εδώ