Ερώτηση Γ. Κουμουτσάκου προς τον Υπουργό των Εξωτερικών σχετικά με το Βαθμολόγιο μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών και Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κουμουτσάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό των Εξωτερικών σχετικά με το Βαθμολόγιο μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι αυτήν την στιγμή το ΥΠΕΞ, ίσως είναι ο μοναδικός φορέας του Δημοσίου που, με απόφαση του Υπουργού, δεν έχει προβεί στην κατάταξη των 920 υπαλλήλων του (το ½ του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου Εξωτερικών), για τους οποίους δεν εφαρμόζεται κανένα θεσμικό πλαίσιο βαθμολογικής διάρθρωσης και αξιολόγησης από την 1/1/2016.  Ως αποτέλεσμα εκατοντάδες υπάλληλοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός ερωτάται μεταξύ άλλων γιατί δεν έχει προβεί το ΥΠΕΞ στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων στους 920 υπαλλήλους των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών για κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο από 1/1/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κουμουτσάκος σε δήλωσή του «η στάση και οι επιλογές του κ. Υπουργού στα διοικητικά ζητήματα έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις, ταυτόχρονα με μια διάχυτη ατμόσφαιρα αυταρχικού συγκεντρωτισμού με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο του προσωπικού του ΥΠΕΞ. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε μια κρίσιμη περίοδο για τα πολλά ανοικτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

 

Διαβάστε αναλυτικά την Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εξωτερικών, κ.Ν.Κοτζιά

 Θέμα: Βαθμολόγιο μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως και 28 του ν.4369/2016, οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο κατατάχθηκαν από 1/1/2016 στο νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων, αφού καταργήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις που προέβλεπε ο προηγούμενος ν.4024/2011. Μετά την δημοσίευση του ν.4369/2016 εκδόθηκε η υπ.αρ.Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία καλούσε τις αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου να προβούν στην άμεση κατάταξη των υπαλλήλων τους στους νέους βαθμούς.

Έπειτα από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα με την υπ’αριθμ. 256/12-10-2016 γνωμοδότηση ότι για τους Υπαλλήλους των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να εφαρμοσθούν στα θέματα βαθμολογικής διάρθρωσης, κατάταξης και εξέλιξης οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά την ισχύ των διατάξεων του ν.4369/2016. Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Εξωτερικών.

Αυτή την στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών, ίσως είναι ο μοναδικός φορέας του Δημοσίου που δεν έχει προβεί στην κατάταξη των 920 υπαλλήλων του (το ½ του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου Εξωτερικών), για τους οποίους δεν εφαρμόζεται κανένα θεσμικό πλαίσιο βαθμολογικής διάρθρωσης και αξιολόγησης από την 1/1/2016. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη εκατοντάδες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών με κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για την παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί στη νόμιμη οφειλόμενη έκδοση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης στο βαθμολόγιο του ν.4369/2016.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών

1)   Γιατί δεν έχει προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων στους 920 υπαλλήλους των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών για κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο από 1/1/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016; 

2)   Γιατί δεν έκανε αποδεκτή ο κ. Υπουργός την υπ’αριθμ. 256/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;

3)   Ποιά νομοθεσία εφαρμόζει το Υπουργείο Εξωτερικών από 1/1/2016 έως σήμερα αναφορικά με την βαθμολογική εξέλιξη και την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών;

4)   Οι βαθμοί των υπαλλήλων που περιγράφονται σε διοικητικές πράξεις που εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών και δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (πρόσληψη, λύση υπαλληλικής σχέσης,  μετάταξη κ.α.), από ποιό νομοθετικό πλαίσιο πηγάζουν αφού δεν εφαρμόζεται ο ν.4369/2016;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος