Η Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά την άρση αξιολόγησης χωρών που έχουν δεχθεί διεθνή οικονομική στήριξη

Η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο να εξετάσει τη δυνατότητα αναστολής της αξιολόγησης των χωρών που είναι αποδέκτες διεθνώς συμφωνημένου πακέτου ενίσχυσης αναφέρει μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Barnier, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και τους Οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
 
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει να πληροφορηθεί:
 
-Πότε αναμένεται η Επιτροπή να παρουσιάσει νέα νομοθετικά μέτρα και, εάν εξετάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης»; 
 
-Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο οι χώρες-μέλη που βρίσκονται ήδη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης να εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας για όσο διάστημα παραμένουν σ' αυτόν; 
 
-Εάν προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιβολή κοινού κανονιστικού πλαισίου και μηχανισμών ελέγχου που θα διέπουν τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης (όπως των Standard's&Poor's, Moody's, Fitch);
 
Ο κ. Barnier αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην απάντησή του:
 
Η Επιτροπή προβληματίζεται με τις πρόσφατες εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τις αξιολογήσεις δημοσίων μεγεθών. Η ενδεχόμενη ανάγκη ενισχυμένης διαφάνειας και βελτίωσης της μεθοδολογίας όσον αφορά τις αξιολογήσεις δημοσίων μεγεθών είναι μία από τις πτυχές της επικείμενης αναθεώρησης, εκ μέρους της Επιτροπής, του ισχύοντος κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Μια νομοθετική πρόταση, η οποία συνοδεύεται από αξιολόγηση των επιπτώσεων, προβλέπεται για το φθινόπωρο του 2011.
 
Στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθετικής πρότασης, η Επιτροπή εξετάζει επίσης την υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο της αξιολόγησης. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε στο οικείο έγγραφο διαβούλευσης της 5ης Νοεμβρίου 2010 διαφορετικές επιλογές που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Μεταξύ των επιλογών συγκαταλέγονται η προώθηση δημιουργίας δικτύων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και η σύσταση νέου, ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, π.χ. υπό μορφήν ιδρύματος. 
 
Όσον αφορά τη δυνατότητα αναστολής της αξιολόγησης των χωρών που είναι αποδέκτες διεθνώς συμφωνημένου πακέτου ενίσχυσης, η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο να εξετάσει τη σκοπιμότητα και τις ενδεχόμενες λεπτομερείς ρυθμίσεις μιας τέτοιας αναστολής.
 
Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν ενεργά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σε διάφορα διεθνή φόρα (G20, IOSCO, Βασιλεία) και συνεργάζονται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές σε άλλα σημαντικά πεδία δικαιοδοσίας.