Ερώτηση Γ.Κουμουτσάκου: Ανάγκη εκσυγχρονισμού του Οργανισμού του ΥΠΕΞ 7+1 κατευθύνσεις για μια στιβαρή διπλωματία ανοικτών οριζόντων

Κενό γράμμα παραμένει η δέσμευση του Υπουργού Εξωτερικών, και μάλιστα από του βήματος της Βουλής, στις 26.1.17, ότι θα παρουσίαζε σχέδιο νέου Οργανισμού του Υπουργείου το αργότερο σε «3 με 4 μήνες», δηλαδή έως τον περασμένο Μάιο. Έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν δέκα μήνες χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας ως προς τις προθέσεις, αλλά και ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, με αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία και το ηθικό των στελεχών του Υπουργείου.

 

Σε δήλωσή του ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρει:

«Ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αναγνωρίζεται ως απαραίτητο βήμα για να γίνει αποτελεσματικότερη η χάραξη και υλοποίηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο ο αρμόδιος Υπουργός, όχι μόνο αγνοεί τις προτάσεις που έχουμε κάνει, αλλά και καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δημοσιοποίηση του σχετικού σχεδίου.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών είναι έναν σύγχρονο Οργανισμό που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα και στις προκλήσεις των καιρών και της εξωτερικής μας πολιτικής. Να διασφαλίζει αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, με συντονισμένη προβολή των εθνικών μας θέσεων. Η ανάγκη μιας στιβαρής διπλωματίας ανοικτών οριζόντων δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μια σύγχρονη αντίληψη για την οργάνωση και τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών».     

 

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εξωτερικών ερωτάται:

 

1.         Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών;

2.         Ποιοί είναι οι κύριοι άξονες της φιλοσοφίας του υπό επεξεργασία νέου Οργανισμού  και ειδικότερα:

 

 

-    Πως θα εξασφαλισθεί η αξιοκρατία στις προσλήψεις, προαγωγές και τοποθετήσεις του προσωπικού, που είναι το κρισιμότερο στοιχείο για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και παραγωγικού Υπουργείου Εξωτερικών;

-    Πως βελτιωθεί το σύστημα αξιολόγησης και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού;

-    Πως θα ενισχυθεί η διαφάνεια στην οικονομική λειτουργία του Υπουργείου, καθώς και  οι μηχανισμοί ελέγχου και χρηστής διοίκησης;

-    Πως θα εξασφαλισθεί μεγαλύτερη συνέχεια στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής; Εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού, με τετραετή θητεία, η επιλογή του οποίου θα επικυρώνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων;

-    Πως θα ενισχυθεί ο μηχανισμός Δημόσιας Διπλωματίας για την πληρέστερη, συντονισμένη και αποτελεσματική προβολή της χώρας; Εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό η υπαγωγή των ελληνικών Γραφείων Τύπου εξωτερικού και του κλάδου των Συμβούλων Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών;

-    Πως θα ενισχυθεί η Οικονομική Διπλωματία, προκειμένου να εξασφαλισθεί ενεργότερη συμβολή της εξωτερικής πολιτικής στην οικονομική ανόρθωση της χώρας;

-    Πως θα δημιουργηθεί αξιόπιστη υπηρεσιακή δομή και πολιτική προώθησης ελληνικών υποψηφιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς;

-    Πως θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το τεράστιο κεφάλαιο του Αποδήμου Ελληνισμού για την προώθηση των ελληνικών θέσεων και την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική προβολή της χώρας και πως θα δυνηθεί το Υπουργείο να  ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του Απόδημου Ελληνισμού;