Κατάργηση γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στον ΦΠΑ για τα ελληνικά νησιά

Στο πλαίσιο νέων επαχθών μέτρων φορολογικού χαρακτήρα, που απορρέουν από το νέο Μνημόνιο συνεργασίας για δημοσιονομική προσαρμογή και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της Τρόικα, εντάσσεται και η κατάργηση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στον ΦΠΑ για τα ελληνικά νησιά στην περιοχή του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 92/77/ΕΟΚ, που θεσπίζει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του σχετικού ευνοϊκού καθεστώτος, οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στον ΦΠΑ εξασφαλίζουν για τις εν λόγω νησιωτικές περιοχές μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά 30 % σε σύγκριση με αυτούς που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιπλέον, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίζεις, καθώς επίσης και τις ειδικές πολιτικές για τα νησιά που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.

Δεδομένου ότι ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ:

-ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού τουρισμού,

-αποτελεί σημαντικό αντιστάθμισμα ως προς το αυξημένο κόστος της μεταφοράς εμπορευμάτων στα νησιά καθώς και πολύτιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και την παραμονή των κατοίκων σε αυτές,

-συμβάλλει στο να μένουν ανταγωνιστικές οι νησιωτικές περιοχές ενός κράτους-μέλους οι οποίες λόγω άμεσης γεωγραφικής γειτνίασης αντιμετωπίζουν την έντονη ανταγωνιστική πίεση από τον χαμηλού κόστους τουρισμό που αναπτύσσεται σε γειτονικές τρίτες χώρες,

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Σε ποια άλλα κράτη μέλη ισχύουν παρόμοιες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στον ΦΠΑ; Έχει απεμπολήσει κάποιο κράτος μέλος μέχρι σήμερα αντίστοιχο δικαίωμα σε ευνοϊκές ρυθμίσεις στον τομέα του ΦΠΑ;

-Ποιος αναμένεται να είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο αντίκτυπος της συγκεκριμένης κατάργησης της γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΦΠΑ στην ανταγωνιστικότητα του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας; Θα οδηγήσει σε όξυνση της ήδη υπάρχουσας σοβαρής οικονομικής ύφεσης στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας προς όφελος άλλων, εκτός ΕΕ, τουριστικών προορισμών;

 

Δείτε την απάντηση εδώ.