Αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα

Περιγεννητική φροντίδα των βρεφών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 900 περίπου βρέφη χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ελλάδα εξαιτίας της κακής περιγεννητικής φροντίδας ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει έλλειψη μονάδων εντατικής φροντίδας νεογνών θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των βρεφών αλλά και των εγκύων γυναικών.

Αναφέρεται επίσης ότι ακόμη και στα νοσοκομεία που διαθέτουν τέτοιες μονάδες, αυτές είτε δεν λειτουργούν καθόλου είτε υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Εκτός από την αυξημένη θνησιμότητα όμως, πολλές είναι και οι περιπτώσεις βρεφών με εγκεφαλική παράλυση, διαταραχές στην ανάπτυξη, την όραση και την ακοή, με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Είναι χαρακτηριστικό δε ότι δεν υπάρχει σύστημα εθνικής καταγραφής αυτών των θανάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

-Διαθέτει στοιχεία για την περιγεννητική θνησιμότητα στα κράτη μέλη;

-Επιβεβαιώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στον ελληνικό τύπο; Διαθέτει στοιχεία σχετικά με την περιγεννητική θνησιμότητα εξαιτίας της έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού ή/και προσωπικού;

-Προτίθεται να προωθήσει πρωτοβουλίες για την καλύτερη περιγεννητική φροντίδα για την αποφυγή θανάτων βρεφών και εγκύων γυναικών; Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν;

Δείτε την απάντηση εδώ.