Ανάκληση πιπίλας της μάρκας MAM

Έλεγχος της ασφάλειας των πιπίλων

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, ο ελληνικός Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed), έδωσε εντολή άμεσης ανάκλησης και απόσυρσης του ψευδοθήλαστρου (πιπίλας), ουγγρικής προέλευσης, με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΜ Αir», λόγω ύπαρξης Ν-νιτροζώσιμων ουσιών (N-nitrosatable substances) σε υψηλότερα επίπεδα από τα νομοθετημένα όρια.

Δεδομένου ότι στην εποχή μας όλο και περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν ψευδοθήλαστρα στα βρέφη τους και ότι η εν λόγω ουσία έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη από τους επιστήμονες, ερωτάται η Επιτροπή:

-Πώς εξασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση των ορίων που θέτει η οδηγία 93/11/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με την ελευθέρωση Ν-νιτροζαμινών και Ν-νιτροζώσιμων από τις θηλές θηλάστρων και τα ψευδοθήλαστρα (πιπίλες) από ελαστομερές ή καουτσούκ (ΕΕ L 93 της 17.4.1993, σ. 37-38), ιδίως από κατασκευαστές που εδρεύουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ;

-Θα ήταν δυνατόν να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις απόσυρσης προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία βρεφών, εάν οι έλεγχοι γίνονταν πριν την εξαγωγή του προϊόντος από ένα κράτος μέλος;

-Υπάρχουν νέες έρευνες για την επικινδυνότητα των ουσιών αυτών; Προτίθεται να αναθεωρήσει την εν λόγω οδηγία, που χρονολογείται από το Μάρτιο του 1993;