Προβληματισμός για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τα εμφυτεύματα της εταιρείας Poly Implant Prothese (PIP)

Στις 30.3.2010 ο γαλλικός οργανισμός φαρμάκων (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) αποφάσισε να αποσύρει από την αγορά τα εμφυτεύματα με τζελ σιλικόνης της εταιρείας Poly Implant Prothese (PIP) μετά από αρκετά περιστατικά ρήξης των εν λόγω εμφυτευμάτων καθώς και περιστατικά φλεγμονής μετά την επέμβαση. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η εταιρεία PIP χρησιμοποιούσε ένα είδος σιλικόνης που δεν ήταν «σύμφωνη» με την αυστηρή ισχύουσα νομοθεσία για χρήση του υλικού αυτού στην ιατρική.

Μάλιστα σε συνέχεια σειράς σχετικών δημοσιευμάτων, η γαλλική κυβέρνηση προέβη σε έκκληση προς χιλιάδες γυναικών να προβούν σε ενέργειες προστασίας της υγείας τους από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις και παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα συγκεκριμένα εμφυτεύματα.

Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2003/12/EK για την ανακατάταξη των εμφυτευμάτων στήθους στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ερωτάται η Επιτροπή:

-Πώς εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, εφόσον εταιρείες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί σε κοινοτικό επίπεδο;

-Είχε δοθεί κοινοτική έγκριση για την κυκλοφορία των εμφυτευμάτων αυτών;

-Πώς σχολιάζει μελέτες που συνδέουν τη ρήξη των εν λόγω εμφυτευμάτων με τη δημιουργία νεοπλασιών;

Δείτε την απάντηση εδώ.