Μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών smartphones

Πρόσφατη έρευνα της γαλλικής CNIL (Commission nationale de l' informatique et des libertés) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα νέα λογισμικά που διατίθενται για τα «έξυπνα τηλέφωνα» έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και έτσι να «καταναλώνουν» ασκόπως υπερβολικά πολλά προσωπικά δεδομένα τη στιγμή που μόνον το 30 % των χρηστών χρησιμοποιούν δεύτερο κωδικό ασφαλείας στο κινητό τους. Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης ότι το 40 % των χρηστών smartphones αποθηκεύουν στο κινητό τους τραπεζικούς κωδικούς και άλλους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Ένα αξιοσημείωτο στην αντιφατικότητά του συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι, ενώ το 51 % των χρηστών θεωρούν ότι τα στοιχεία τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκρισή τους, το 60 % των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Είναι ενήμερη για την εν λόγω έρευνα του CNIL;

-Πώς αξιολογεί τα αποτελέσματά της στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων;

-Πώς εξασφαλίζεται η προστασία των χρηστών από δεκάδες λογισμικά που κυκλοφορούν και που επιτρέπουν ακόμα υποκλοπές συνομιλιών και SMS;

-Προτίθεται να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις υπηρεσίες γεωγραφικού προσδιορισμού (geolocation) στα «έξυπνα κινητά» και πως θα προσεγγίσει το θέμα της συγκατάθεσης των συνδρομητών;

Δείτε την απάντηση εδώ.