Γενόσημα φάρμακα και δημόσια υγεία

Γραπτή ερώτηση στην Ε. Επιτροπή για τα γενόσημα φάρμακα

Ένας από τους βασικούς στόχους και δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρξει και νέα μείωση κατά 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Σε αυτή τη βάση, προτείνεται η εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και όχι την εμπορική ονομασία του φαρμάκου.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
 
-Εάν η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία εφαρμόζεται σε άλλες χώρες μέλη.
 
-Έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες ότι η αντικατάσταση των πρωτότυπων φαρμάκων από γενόσημα έχει αυξήσει τη θνησιμότητα, κυρίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης γενόσημων στη δημόσια υγεία; Τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση γενόσημων στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς;
 
-Είναι γνωστό ότι οι υποχρεώσεις του παρασκευαστή του γενόσημου, προκειμένου αυτό να λάβει άδεια κυκλοφορίας, περιορίζονται στο να αποδείξει τη βιοϊσοδυναμία του με το πρωτότυπο επώνυμο προϊόν και ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ του πρωτότυπου φαρμάκου και του γενόσημου στα συστατικά που δεν αποτελούν τη δραστική ουσία. Μπορεί η Επιτροπή να διαβεβαιώσει ότι τα γενόσημα είναι άκρως ασφαλή για όλους τους εν δυνάμει χρήστες;
 
-Με δεδομένο ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί τον δεύτερο σε κατάταξη εξαγωγικό τομέα της χώρας μας, έχει συνυπολογιστεί το συνολικό κόστος για την εγχώρια οικονομία;

Δείτε την απάντηση εδώ.