Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ατμομηχανή βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη

Την ιδιαίτερη οικονομική αλλά και πολιτική σημασία που έχουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών για την Ευρώπη που διψά για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ως εισηγητής του ΕΚ για το ζήτημα του Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της άνευ προηγουμένου κρίσης. Οπότε χρειαζόμαστε επειγόντως καλά νέα τα οποία θα στείλουν ένα θετικό μήνυμα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει το στοίχημα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο επενδύσεων και όχι εμπόδιο. Επομένως, οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν στο να ξεπεράσουμε την κρίση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Είμαι πεπεισμένος ότι τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την αειφόρο ανάπτυξη που επιθυμούμε" ανέφερε ο κ. Κουμουτσάκος στην εισαγωγική του παρέμβαση.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας εισηγητής έδωσε πληροφορίες για την μέθοδο εργασίας που θα ακολουθηθεί τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση του πολύπλοκου αυτού έργου που αναμένεται έως τα τέλη του 2012. Τελικός σκοπός αλλά και πρωτόγνωρη πρόκληση, όπως επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών κ. Σίμπσον στην εισήγησή του, είναι η εκπόνηση μιας, κοινής έκθεσης από τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του ΕΚ (ΕΛΚ-Σοσιαλδημοκράτες).

Αναφερόμενος στην ουσία του Κανονισμού, ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι παρά τις προσπάθειες των τελευταίων 20 περίπου χρόνων για τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, οι υποδομές μεταφορών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένες τόσο γεωγραφικά, όσο και στα διάφορα μέσα μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουμουτσάκος χαρακτήρισε την πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, ως καλή βάση για περαιτέρω εργασία. Βεβαίως, όπως υπογράμμισε, υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση προκειμένου να καταστεί το έργο αυτό πιο φιλόδοξο όπου χρειάζεται και πιο ρεαλιστικό όπου απαιτείται.

Με βάση τα παραπάνω, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία σε γενικές γραμμές με την προσέγγιση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων, όπως είναι η επιδιωκόμενη εξάλειψη των σημείων στενώσεων (bottlenecks), η βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων, η μείωση των ελλειπόντων κρίκων (missing links), η υποστήριξη της πολυτροπικότητας (multimodality) με την καλύτερη διασύνδεση των διάφορων τρόπων και υποδομών μεταφορών (σιδηροδρόμων - αεροδρομίων - λιμανιών). Ιδιαίτερη σημασία, όπως τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος, πρέπει να δοθεί στους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφορών.

***

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Κύριος στόχος του Κανονισμού για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές είναι να διαμορφωθεί ένα πλήρες και ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και θα αποτελεί τη βάση για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς, ώστε να αξιοποιηθούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα κάθε μεταφορικού μέσου και ως εκ τούτου να μεγιστοποιηθεί η προστιθεμένη αξία του δικτύου για την Ευρώπη.

Ο Κανονισμός αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αφού η ανάπτυξη ενός συνεκτικού, διαλειτουργικού δικτύου που θα συνδέει το κέντρο με την περιφέρεια θα έχει προφανή οφέλη για τις ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές. Επίσης, η υποστήριξη συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς που βασίζονται στη συνεργασία θαλάσσιων- οδικών- σιδηροδρομικών μεταφορών ευνοεί χώρες με λιμάνια σε στρατηγική θέση, όπως η Ελλάδα.

Τέλος, η ανάπτυξη της πολυτροπικότητας μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το σιδηροδρομικό της σύστημα, το οποίο σήμερα υστερεί από τα αντίστοιχα προηγμένα συστήματα της Ευρώπης.