Τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας και στρέβλωση του ανταγωνισμού

Η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας έχει εξασφαλίσει για τα συμβαλλόμενα μέρη αυξημένη πρόσβαση στην αγορά, με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών να αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ ετησίως το 2008.

Ωστόσο, σημαντικό πρόβλημα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας αποτελούν τα προϊόντα απομίμησης και η έλλειψη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων· ένα γεγονός που προκαλεί έντονη στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται να αναλάβει και σε ποιο χρόνο για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού που αποτελεί την πιο χαρακτηριστική έκφραση του ευρύτερου και συνεχώς εντεινόμενου προβλήματος της απομίμησης- παραποίησης- πειρατείας;