Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταβάλουν αυτοβούλως ένα μηνιαίο μισθό τους υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του χρέους της χώρας, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, που λαμβάνουν μισθό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή ενός μηνιαίου μισθού υπέρ των προσπαθειών που γίνονται για την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας.Τα ποσά θα καταβληθούν σε ειδικό λογαριασμό με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο.