Αναταξινόμηση βάσει στοιχείων EUROSTAT δημοσίων επιχειρήσεων στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση στις 15 Νοεμβρίου ενημερωτικού σημειώματος της EUROSTAT για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, ο Ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος κατέθεσε γραπτή ερώτηση με προτεραιότητα προς την Ε. Επιτροπή με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί εάν υπάρχει προηγούμενο σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις (όπως π.χ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, EOT, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΛΓΑ, κά), επιβαρύνοντας με την καταγραφή αυτή, δηλαδή με την ένταξή τους στη Γενική Κυβέρνηση, περαιτέρω το μέγεθος του ελλείμματος.

Παρατίθεται το κείμενο της γραπτής ερώτησης:

«Στις 15 Νοεμβρίου η EUROSTAT σε ενημερωτικό της σημείωμα για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, τα οποία βασίζονται στην σχετική ενημέρωση που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση την 10η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.1 του ενημερωτικού σημειώματος με τίτλο "Αναταξινόμηση Δημοσίων Επιχειρήσεων" ("Reclassification of public corporations") αναφέρει ότι σειρά ελληνικών δημοσίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, EOT, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΛΓΑ, κά, αναταξινομήθηκαν εντασσόμενες πλέον στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης.

Η αναταξινόμηση αυτή επηρέασε αρνητικά το μέγεθος του ελλείμματος του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν αυτών ερωτάται η Επιτροπή, εάν η ανωτέρω ταξινόμηση, δηλαδή η συμπερίληψη αντίστοιχης μορφής δημοσίων επιχειρήσεων στη Γενική Κυβέρνηση, ακολουθείται και σε άλλα κράτη-μέλη, σε ποιά και για ποιό λόγο».