Απάντηση Επιτρόπου Kallas για την άρση αναγνώρισης του Ελληνικού Νηογνώμονα

«Η Επιτροπή δεν αναμένει σοβαρή διαταραχή της αγοράς εγχώριων μεταφορών επιβατών στην Ελλάδα, λόγω της λήξης της αναγνώρισης του HRS», ήταν η απάντηση του Επιτρόπου Μεταφορών κ. Kallas σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος για την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων από την άρση αναγνώρισης του Ελληνικού Νηογνώμονα.

Ενόψει του ενδεχομένου να επηρεαστεί αρνητικά ή ακόμα και να σταματήσει η εκτέλεση δρομολογίων και πλόων, με συνέπεια πολλές περιοχές και πολλά ελληνικά νησιά να κινδυνεύουν να μείνουν αποκομμένα, ο κ. Κουμουτσάκος είχε θέσει στην Επιτροπή το ερώτημα εάν προτίθεται να προβεί σε πρόσθετες ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις ώστε να μην απειληθεί η ασφάλεια και η οικονομική βιωσιμότητα του αντίστοιχου στόλου, και κατά συνέπεια η ζωτικής σημασίας επικοινωνία με πολλά ελληνικά νησιά.

Στην απάντησή του ο Επιίτροπος Kallas, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η αναγνώριση του ΕΝ από την ΕΕ παρατάθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2009/354/EΚ η οποία, συγκεκριμένα, έλαβε υπόψη την ανάγκη να προληφθούν οι κίνδυνοι για τις εγχώριες επιβατικές μεταφορές στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Η αναγνώριση αυτή είχε χορηγηθεί για περίοδο 17 μηνών λόγω διαπιστωμένων οργανωτικών ελλείψεων, με συγκεκριμένο στόχο να εξασφαλισθεί ότι ο υπό εξέταση στόλος και οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να προβούν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που η αναγνώριση του οργανισμού δεν θα μπορούσε πλέον να παραταθεί στο τέλος αυτής της περιόδου.

Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή δεν αναμένει σοβαρή διαταραχή της αγοράς εγχώριων μεταφορών επιβατών στην Ελλάδα, λόγω της λήξης της αναγνώρισης του HRS, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τα πιστοποιητικά που εξέδωσε ο ΕΝ πριν από τη λήξη της αναγνώρισής του, εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως και τα ενδιαφερόμενα πλοία μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Όσον αφορά την απόφαση των ελληνικών αρχών να παρατείνουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 την ημερομηνία λήξης ισχύος όλων των πιστοποιητικών που εξέδωσε ο HRS, η Επιτροπή δεν ανησυχεί καθότι η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η Επιτροπή είχε καλέσει τις ελληνικές αρχές να προετοιμαστούν για τη διαδικασία της σταδιακής κατάργησης του συγκεκριμένου στόλου, από τον κατάλογο του ΕΝ σε περίπτωση λήξης της αναγνώρισης του εν λόγω οργανισμού».

Με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα του Ελληνικού Νηογνώμονα, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε:

«Πρόσφατα ο Ελληνικός Νηογνώμονας κατάφερε να πάρει την “παράταση ζωής” που επεδίωκε. Για πόσο ακόμα όμως η επιβατηγός ναυτιλία θα εξαρτάται από το εάν η Επιτροπή θα δώσει και πάλι νέα “παράταση ζωής”; Είναι καιρός το ζήτημα αυτό να λυθεί μια και καλή».