Αντίθετη και με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ η κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

"Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. υποστηρίζει ότι με την ενοποίηση των επιμέρους πολιτικών που αφορούν τις θάλασσες, η Ευρώπη μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερα κέρδη και, ταυτόχρονα, πολύ λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κρίσιμο συστατικό στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι η ενιαία "Θαλάσσια Διακυβέρνηση", υπογραμμίζει ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γιώργος Κουμουτσάκος σε ερώτησή του προς την Ε. Επιτροπή.

Στην ερώτηση του αυτή ο έλληνας Ευρωβουλευτής ζητάει από την Επιτροπή:

• Να γίνουν παραστάσεις προς εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη συγκρότησης ενιαίων διοικητικών Δομών " Θαλάσσιας Διακυβέρνησης ".

• Να απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν πράξει, να οριστούν το ταχύτερο, "εθνικά σημεία επαφής" για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε.

• Να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που έχει επί της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η απόφαση της Ελλάδας - ενός κατεξοχήν θαλάσσιου κράτους-μέλους να καταργηθεί το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Με την ευκαιρία της υποβολής της ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε:

"Η - ακατανόητη - απόφαση για την κατάργηση και τον πολυ-τεμαχισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε. αλλά δυστυχώς κινείται σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση."