Ανάγκη διαμόρφωσης "Άτλαντα Ευρωπαϊκών Θαλασσών"

Το ζήτημα της έως τώρα εφαρμογής της "Γαλάζιας Βίβλου" του 2007 για μια Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το κρίσιμο ζήτημα της πιθανής επικάλυψης αρμοδιοτήτων με άλλους συναδέλφους της Επιτρόπους, και ειδικότερα τον Επίτροπο για τις Μεταφορές, ο οποίος έχει αρμοδιότητα για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές, έθεσε ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος, στην Ελληνίδα υποψήφια Επίτροπο για την Αλιεία και τη Ναυτιλία, κα Μαρία Δαμανάκη, στη σημερινή κοινή ακρόασή της, ενώπιον των Επιτροπών Αλιείας και Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κάνοντας ειδική μνεία στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός "Άτλαντα Ευρωπαϊκών Θαλασσών" που θα βοηθήσει στον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, ο κ. Κουμουτσάκος ζήτησε από την Ελληνίδα Επίτροπο να προσδιορίσει πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις και τις αδυναμίες που έχει εντοπίσει στην εφαρμογή της "Γαλάζιας Βίβλου" του 2007.

Επιπλέον, στη συμπληρωματική του ερώτηση προς την κα Δαμανάκη, ο κ. Κουμουτσάκος έθεσε τον προβληματισμό του για το πως θα χειριστεί ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν από πιθανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τον συνάδελφό της Επίτροπο αρμόδιο για τις Μεταφορές κ. Kallas. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουμουτσάκος έφερε ως παράδειγμα τα λιμάνια που έχουν στρατηγική σημασία για τις θαλάσσιες μεταφορές και το διεθνές εμπόριο ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και κέντρα διαμετακόμισης για την αλιεία.

Η κα Δαμανάκη προανήγγειλε την παρουσίαση του "Άτλαντα Ευρωπαϊκών Θαλασσών" μέσα στον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά στο πρόβλημα της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, υπογράμμισε την πεποίθησή της ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα υπάρξει γιατί θα το λύσει η στενή συνεργασία που προτίθεται να έχει με το συνάδελφό της των Μεταφορών, καθώς και με την πλήρη αξιοποίηση της Συντονιστικής Ομάδας για τη Θαλάσσια Πολιτική στην οποία συμμετέχουν υπό την προεδρία της 10 συναρμόδιοι Επίτροποι.