Έρχονται τελικά νέα μέτρα από την ΕΕ για την ασφάλεια των πτήσεων;

Με αφορμή την τελευταία τρομοκρατική απόπειρα σε πτήση (από ευρωπαϊκή πρωτεύουσα-Άμστερνταμ προς τις ΗΠΑ), η γαλλική κυβέρνηση εξέφρασε τη βούληση υιοθέτησης μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας των πτήσεων και της προώθησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν αυξημένο έλεγχο της ταυτότητας των επιβατών από τη στιγμή της κράτησης του εισιτηρίου και την κοινοποίηση μιας σειράς άλλων στοιχειών, όπως τρόπος πληρωμής, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη (στα πρότυπα του συστήματος των ΗΠΑ) και επιβολή κυρώσεων στις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις νέες αυτές απαιτήσεις. Παράλληλα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία εξετάζουν μονομερώς την εισαγωγή σαρωτών σώματος (σκάνερ) στα αεροδρόμια τους, αφού η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, έπειτα από την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2008 σε μία τέτοια νομοθετική πρόβλεψη για τα 27 κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, Ρόδη Κράτσα και Γιώργος Κουμουτσάκος, θέτοντας το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ερωτούν εάν συμμερίζεται την άποψη για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, εάν ετοιμάζει σχετικές προτάσεις και κατά πόσον τα μέτρα αυτά θα συμβιβάζονται με μη αύξηση του κόστους για τον πελάτη-καταναλωτή και τις αεροπορικές εταιρείες.

Παράλληλα, ερωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν σκοπεύει να παρουσιάσει εκ νέου νομοθετική πρόταση για την εισαγωγή σαρωτών σώματος διαθέτοντας μελέτη αντίκτυπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επιβατών, αλλά και αν προετοιμάζει νέες προτάσεις ως προς την απαγόρευση της μεταφοράς υγρών ουσιών, στην άρση των οποίων εμμένει το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι δύο Έλληνες ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι ήδη με τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/20081, θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις έκνομων επεμβάσεων που διακυβεύουν την ασφάλεια της, με γενικά και λεπτομερή μέτρα όπως οι μέθοδοι ελέγχου ασφαλείας, οι κατηγορίες μεταφερόμενων ειδών που απαγορεύονται, ο τρόπους έλεγχου και χορήγησης πρόσβασης στους ελεγχόμενους χώρους, η εξέταση οχημάτων, ο έλεγχος ασφαλείας των αεροσκαφών και ερευνών ασφαλείας των αεροσκαφών, οι προδιαγραφές πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού κ.α.

Ερωτούν ακόμη αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής αυτών των μέτρων ως προς την ασφάλεια των πτήσεων, πέραν της εκθέσεως που υπέβαλε για τις αρχές χρηματοδότησης του κόστους των μέτρων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, βάσει του εν λόγω Κανονισμού.