Με στόχο την ενίσχυση και πρόοδο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Άρθρο ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου στο περιοδικό "ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"

Για ακόμη μία χρονιά η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε με το έργο της ότι η ναυτιλία και όλο το πλέγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται στενά με τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών παραμένουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός της καθώς είναι μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε με τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες να ελέγχουν σχεδόν το 41% του παγκόσμιου στόλου, με πάνω από 400 εκατομμύρια επιβάτες να περνούν από τα ευρωπαϊκά λιμάνια κάθε χρόνο και με τον κλάδο της ναυτικής βιομηχανίας ν΄ απασχολεί περίπου 3 εκατομμυρία εργαζομένων.

Ταυτόχρονα όμως η Επιτροπή Μεταφορών αναγνώρισε ότι τα επόμενα 10 χρόνια ο τομέας θα βρεθεί αντιμέτωπος με κρίσιμες προκλήσεις. Ο αντίκτυπος της διεθνούς οικονομικής κρίσης που βιώνει με πρωτόγνωρη ένταση η Ευρώπη, η δυσκολία στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, οι ανησυχίες όσον αφορά στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ο αθέμιτος ανταγωνισμός εκ μέρους τρίτων χωρών καθώς και η μάστιγα της πειρατείας είναι οι κυριότερες από αυτές.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη και έγκαιρη χάραξη πορείας σ’ αυτό το ιδιαίτερα ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε εκθέσεις με στρατηγική σημασία για το μέλλον των θαλασσίων μεταφορών στην Ε.Ε.. Εκθέσεις σημαντικές που είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω στενά και να συμβάλλω στη διαμόρφωσή τους ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Η πρώτη είναι η "Έκθεση για τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ στις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018". Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσής της η προσοχή εστιάστηκε σε 3+1 μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ναυτιλία:

α)τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των νέων που εισέρχονται στο ναυτικό επάγγελμα και την ανάγκη βελτίωσης της ναυτικής εκπαίδευσης,

β)τη διατήρηση σταθερών και προβλέψιμων παγκόσμιων όρων ανταγωνισμού για τη ναυτιλία, καθώς και την παράταση των κρατικών ενισχύσεων μετά το 2011,

γ) τη συμβολή των θαλασσίων μεταφορών - αν και παραμένουν οι φιλικότερες προς το περιβάλλον - στην ευρύτερη προσπάθεια μείωσης των επιβλαβών εκπομπών αερίων, καθώς και

δ) την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μάστιγας της πειρατείας, με σημείο εκκίνησης την επιτυχή ναυτική επιχείρηση της Ε.Ε. στο Κέρας της Αφρικής ("ATALANTA").

Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στη θάλασσα επιδιώκεται και με δεύτερο, στρατηγικού χαρακτήρα, κείμενο που υιοθετήσαμε. Η "Έκθεση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική" είναι σημαντική και για την Ελλάδα καθώς υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, α) τη σημασία του σεβασμού στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και την ανάγκη επίλυσης των όποιων διαφωνιών υπάρχουν σε ζητήματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, β) την υιοθέτηση στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και των θαλάσσιων τομέων έως το 2013, γ) την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και της πειρατείας, καθώς και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων συστημάτων επιτήρησης.

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι μια "νέα πολιτική". Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2007. Έκτοτε προχωράει με σταθερά άλλα όχι πάντα ισχυρά βήματα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την αύξηση της χρηματοδότησής της με 50 εκατ. ευρώ και η Επιτροπή από πλευράς της κατέθεσε πρόσφατα σχετική πρόταση Κανονισμού για χρηματοδότηση την τριετία 2011-2013.

Αν και αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές επιφυλάξεις και δυσκολίες, κυρίως λόγω της εξαιρετικά δυσχερούς οικονομικής πραγματικότητας που βιώνει την περίοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ζήτημα αυτό θα επιδιώξω την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Πέραν όμως αυτών των κειμένων στρατηγικής, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ενέκρινε οδηγία για τη διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών και κανονισμό για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Συγκεκριμένα υιοθέτησε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών-μελών της Κοινότητας, η οποία έχει σκοπό την απαλλαγή όλων των ενδοευρωπαϊκών θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών από τις περιττές διοικητικές διατυπώσεις και αναμένεται να βοηθήσει στην πραγμάτωση της ιδέας ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια.

Από το 2012 "όταν η ταλαιπωρία δεν θα αποφεύγεται θα αποζημιώνεται". Αυτό προβλέπει σχετικός με τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο οι επιβάτες θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων. Ταυτόχρονα θα υπάρχει υποχρέωση για ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας.

Ο χρόνος που έκλεισε μας αφήνει και μια "κληρονομιά". Πρόκειται για την αναθεώρηση του Κανονισμού λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA-European Maritime Safety Agency). Η σχετική εργασία έχει ήδη ξεκινήσει. Θα συνεχίσει όμως να απασχολεί, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή μας τους πρώτους μήνες του 2011.

Όλα δείχνουν ότι τα θέματα θαλασσίων μεταφορών, της ναυτιλίας και γενικότερα της ναυτικής βιομηχανίας θα είναι και πάλι στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας. Όπως το 2010, και η νέα χρονιά θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη στην προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων της θάλασσας, οι οποίοι είναι πραγματικά η καρδιά και η δύναμη της ευρωπαϊκής και ελληνικής ναυτιλίας.

"Πεδίον εργασίας λαμπρόν" λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για όλους τους ευρωβουλευτές που ενδιαφερόμαστε για την πρόοδο της ευρωπαϊκής και ελληνικής ναυτιλίας σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς