Επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια η φθορά των πινακίδων οδικής σήμανσης

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2011-2020 έχουν τεθεί 7 στρατηγικοί στόχοι για τη μείωση των θανάτων από τροχαία στους δρόμους κατά 50%. Ένας από τους στόχους αυτούς αφορά στην ασφαλέστερη οδική υποδομή, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στους επαρχιακούς δρόμους και στις αστικές οδούς.

Με δεδομένο ότι πολλές φορές παρατηρείται στους ευρωπαϊκούς δρόμους το εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο της καταστροφής των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (από graffity, αυτοκόλλητα, στρεβλώσεις κ.ά.), θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών στους δρόμους, ερωτάται η Επιτροπή:

-Στο στόχο περί ασφαλέστερης οδικής υποδομής συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος και η συντήρηση της άρτιας κατάστασης των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας;

-Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την πρόκληση ατυχημάτων λόγω φθοράς των πινακίδων οδικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα στην Ελλάδα παρατηρείται εκτεταμένη φθορά των πινακίδων σήμανσης λόγω βανδαλισμών, και σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί;

-Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα πρόσθετης παροχής κοινοτικών κονδυλίων για την αποκατάσταση των φθαρμένων σημάνσεων;