Εθνικά θέματα, ναυτιλία και τουρισμός τα θέματα αιχμής των δράσεων στο χρόνο που πέρασε...

Άρθρο ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου στο περιοδικό "ΒΟΥΛΗ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ"
 
Η οικονομία, η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και το μέλλον του Ευρώ κυριάρχησαν στις Βρυξέλλες όλον τον προηγούμενο χρόνο. Σήμερα πλέον οι περισσότεροι κατανοούν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση δεν είναι μόνον «ελληνικό» ή «οικονομικό». Είναι πρωτίστως «ευρωπαϊκό» και «πολιτικό». Βέβαια το ότι η οικονομική κρίση κυριάρχησε ως ζήτημα την προηγούμενη χρονιά δεν σημαίνει ότι η νομοθετική δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έμεινε στάσιμη. Από τα θέματα που απασχόλησαν τις Επιτροπές τις οποίες παρακολουθώ, ως βασικό απολογισμό συγκρατώ ενδεικτικά τα εξής:
 
Εθνικά θέματα-Ευρωπαϊκή πτυχή
 
Α) Τουρκία
 
Είναι γνωστή η επίμονη άρνηση της Τουρκίας να αποδεχθεί ως συμβαλλόμενο μέρος την Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
 
Από την άρνηση αυτή της Τουρκίας πηγάζουν πολλά προβλήματα και εμπόδια στη μακρόχρονη διπλωματική προσπάθεια να βρεθεί λύση στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Είναι γνωστό επίσης ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και όλα- πλην της Τουρκίας- υποψήφια προς ένταξη κράτη έχουν υπογράψει και κυρώσει αυτή
n τη Διεθνή Σύμβαση, η οποία αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο ( acquiscommunautaire).

Με αυτά τα δεδομένα, στον τομέα των εξωτερικών ήταν εξ αρχής σταθερή επιδίωξή μου να καταγραφεί με το σαφέστερο δυνατό τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερα κείμενα και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η υποχρέωση των υποψηφίων προς ένταξη κρατών, στην ουσία της Τουρκίας, να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τον Οκτώβριο 2010, η αναφορά αυτή εντάχθηκε στο ψήφισμα σχετικά με την αξιολόγηση της προόδου της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Στο σχετικό ψήφισμα τονίζεται ότι στο πλαίσιο της Ενιαίας Θαλάσσιας Πολιτικής, ο σεβασμός της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Το Μάρτιο 2011, μετά από καλά σχεδιασμένη και συντονισμένη προεργασία, καταγράφηκε επίσημα, για πρώτη φορά, στο ετήσιο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010, η υποχρέωση της Τουρκίας να υπογράψει και να κυρώσει την
UNCLOS.

Τα δύο αυτά ψηφίσματα, διαμόρφωσαν προηγούμενο έτσι ώστε να ακολουθήσουν ανάλογες αναφορές και σε άλλα κείμενα. Έτσι υπάρχει σαφής αναφορά της Σύμβασης ως νομική βάση στον χρηματοδοτικό Κανονισμό για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης και ανάπτυξης μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Σημειώνεται επίσης ότι σε προηγούμενη έκθεση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική με τη συνεργασία συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες μπορέσαμε να εντάξουμε τροπολογίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, όπως η ανάγκη καθορισμού των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) στο σύνολο του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου, στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς νομικού πλαισίου που έχει καθοριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (
IMO) και στην προοπτική δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.

Στο πλαίσιο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, ανέλαβα την πρωτοβουλία να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και εκτάκτως, μετά την πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία, το ζωτικό για τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή θέμα της πυρηνικής ασφάλειας στην Τουρκία ειδικά στην περιοχή του Ακουγιού, και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνέχεια της συζήτησης με τους τούρκους βουλευτές της νέας τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
 
Β) Αλβανία

Σημαντικό γεγονός ήταν - ιδιαίτερα μετά την έξαρση εθνικιστικών φαινομένων κατά της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία το προηγούμενο έτος - η αποστολή παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο στην γειτονική χώρα. Κατόπιν σχετικής πρότασής μου στα λοιπά μέλη της αποστολής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντός του και τη Χιμάρα.
 
Ναυτιλία - Τουρισμός
 
Α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική-Θαλάσσιες Μεταφορές

Η υιοθέτηση του πρώτου χρηματοδοτικού κανονισμού για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), του οποίου έχω οριστεί ως εισηγητής από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύεται πραγματική πρόκληση.

Βασική επιδίωξη του χρηματοδοτικού αυτού κανονισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή των παράκτιων, νησιωτικών και απόμακρων περιφερειών της ΕΕ. Η ένταξη των νησιωτικών περιοχών ήταν επιτυχία καθώς αρχικά δεν προβλεπόταν. Μόλις ο Κανονισμός αυτός εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα νησιά θα μπορούν να ωφεληθούν από το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. Ευρώ.
 
Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών κατάρτισης, εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας σε θαλάσσια επαγγέλματα και να προωθηθούν προγράμματα καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και νησιωτικού τουρισμού.

Τέλος, σε σειρά εξειδικευμένων συνεδρίων και ημερίδων, όπως στο
Gdansk της Πολωνίας για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, είχα την ευκαιρία να συζητήσω τρόπους αντιμετώπισης των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση η ελληνική ναυτιλία, όπως η συμβολή των θαλασσίων μεταφορών στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αντιμετώπιση της μάστιγας της πειρατείας, η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
 
Β) Ευρώπη - πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός
 
Όσον αφορά στον τουρισμό, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού υιοθέτησε έκθεση για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρώπη. Επιδίωξη της νέας αυτής στρατηγικής που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τη χώρα μας, είναι ένας ανταγωνιστικός, σύγχρονος, ποιοτικός, βιώσιμος και προσιτός σε όλους Ευρωπαϊκός τουρισμός. Μετά την υιοθέτηση από το ΕΚ, το επόμενο ζητούμενο είναι να περάσουν σε συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα και εξειδικευμένες δράσεις.
 
Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού: Πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας
 
Το 2011 έχει χαρακτηριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Αυτό στάθηκε η αφορμή για την πρωτοβουλία κατάθεσης Γραπτής Δήλωσης για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας με συμμετοχή και συνεισφορά των νέων της Ευρώπης. Σκοπός της είναι να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική στήριξη και ώθηση ώστε η Ε. Επιτροπή να προχωρήσει ταχύτερα προς αυτήν την κατεύθυνση.
 
Όσα αναφέρθηκαν είναι μικρό μέρος του έργου και των δραστηριοτήτων δύο μόνον Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλες 18 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές εργάζονται με εξίσου εντατικούς ρυθμούς προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως η προσπάθεια αυτή θα μένει ατελέσφορη όσο το ευρωπαϊκό εγχείρημα βυθίζεται στη σημερινή οικονομική και πολιτική κρίση. Όσο μένει χωρίς νέα πολιτική πνοή και σαφή κατεύθυνση. Όσο μένει χωρίς μια πραγματικά εμπνευσμένη ευρωπαϊκή ηγεσία.