Στην Ε. Επιτροπή η πρόκληση εντάσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί. Η Τουρκία υποβάθμισε τις σχέσεις με το Ισραήλ, αναστέλλοντας τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και απελαύνοντας τον πρέσβη του Ισραήλ, τον αναπληρωτή του και άλλους ανώτερους ισραηλινούς διπλωμάτες από το έδαφός της, ως αντίδραση στην άρνηση του Ισραήλ να ζητήσει συγγνώμη ή να καταβάλει αποζημίωση για τα εννέα Τούρκους ακτιβιστές οι οποίοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς κομάντος που επιτέθηκαν στον ανθρωπιστικό στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει το θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, το 2010.

Μια πρόσθετη αιτία για την ένταση στην περιοχή αυτή είναι το γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά του δικαιώματα, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Όλα τα κράτη μέλη, η ίδια η ΕΕ και όλες οι υποψήφιες χώρες εκτός από μία, είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης.

Αυτό που προσθέτει στις ανησυχίες είναι το γεγονός ότι η εν λόγω άρνηση συνοδεύεται από επίσημες συνεντεύξεις τύπου και απειλές που περιλαμβάνουν την προσφυγή στη βία – μη αποκλειόμενης της στρατιωτικής – στην περίπτωση άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, ήτοι εάν η Κύπρος προβεί σε έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, σε συνεργασία με διεθνείς επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, το έργο αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και την διαφοροποίηση του εφοδιασμού.

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ρόλου της ΕΕ σε μια περιοχή τόσο σημαντική για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:

-Εάν ανησυχεί για την κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και ποια είναι η εκτίμηση της κατάστασης από την ΕΥΕΔ και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε;

-Ποια διπλωματική δράση έχει αναλάβει η ΕΕ στα πλαίσια του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα της UNCLOS, καθώς και σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης που ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας;

-Ποια είναι η αντίδραση της ΕΕ στις επίσημες δηλώσεις της Τουρκίας για πάγωμα των επαφών με την ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας;