Επανεξέταση της 15 ετούς ποινής που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.

Η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει επηρεάσει, μεταξύ άλλων, και τον τομέα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, έχουν ναυπηγηθεί 653 πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας στην Κορέα και στην Κίνα και μόνο ένα στην Ελλάδα.

Την περιορισμένη απόδοση της συγκεκριμένης βιομηχανίας επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η διακοπή του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ), ενός από τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων από το ελληνικό δημόσιο προς την εν λόγω επιχείρηση.

Επιπλέον, την αποκλειστική στρατιωτική δραστηριότητα των ΕΝΑΕ παρακωλύει και ρήτρα αποκλεισμού από τη δυνατότητα ναυπήγησης και επισκευής πολεμικών πλοίων άλλων χωρών, γεγονός που καθιστά το πληγωμένο οικονομικά ελληνικό πολεμικό ναυτικό τον μοναδικό "πελάτη" της επιχείρησης.

Έχοντας υπόψη την απάντηση στην ερώτηση Ε-2114/2012 αλλά κυρίως την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τα πρωτοφανή ποσοστά της ανεργίας, ερωτάται η Επιτροπή:

-Προτίθεται να συζητήσει την επανεξέταση -έστω και προσωρινή- της 15 ετούς ποινής που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. για μη-στρατιωτικές δραστηριότητες ώστε να ανακάμψει ο κλάδος στην Ελλάδα;

-Δεδομένου ότι ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει τη σημασία της τόνωσης της ανάπτυξης, είναι δυνατόν, στο πλαίσιο αυτό, να αρθεί η προαναφερθείσα ρήτρα ώστε να μπορούν τα ΕΝΑΕ να αναλαμβάνουν και συμβόλαια για ναυπήγηση ή επισκευή πολεμικών πλοίων από άλλες χώρες;

-Είναι ενήμερη για το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας για τους 1200 εργαζομένους που χρησιμοποιούν οι νέοι ιδιοκτήτες των ναυπηγείων ως μέσον άσκησης πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση για να πληρώσει προκαταβολικά τις εργασίες που είχαν συμφωνηθεί κατά την πώληση της επιχείρησης; 

Δείτε την απάντηση εδώ.