Ερώτηση προς την Ε. Επιτροπή σχετικά με τις υψηλές συγκεντρώσεις φουρανίου σε κάψουλες καφέ

Πρόσφατη μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal Food Chemistry» έδειξε ότι ο καφές που φτιάχνεται σε μηχάνημα με κάψουλες περιέχει πολλαπλάσια συγκέντρωση φουρανίου (furan) από αυτόν που φτιάχνουν οι απλές καφετιέρες. Το φουράνιο είναι ένα τοξικό, καρκινογόνο συστατικό που εμφανίζεται όταν το τρόφιμο ή το ποτό εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο στιγμιαίος καφές περιέχει από 12 έως 35 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/ml) φουράνιο, ο εσπρέσο απλής μηχανής από 43 έως 146 ng/ml ενώ ο εσπρέσο από κάψουλα περιέχει 117 έως 244ng/ml. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αυξημένα επίπεδα οφείλονται στις ερμητικά κλειστές κάψουλες, οι οποίες εμποδίζουν το ιδιαίτερα πτητικό φουράνιο να απελευθερωθεί, όταν με την πίεση και το καυτό νερό το συστατικό εισέρχεται στο ρόφημα.


Δεδομένου ότι οι έρευνες κατατάσσουν το φουράνιο στις καρκινογόνες ουσίες και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν χάριν ευκολίας μηχανές με κάψουλες, ερωτάται η Επιτροπή:


- Σύμφωνα με σχετικές έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ποια η επικινδυνότητα της εν λόγω ουσίας για την υγεία των καταναλωτών; Τα αποτελέσματα των ερευνών της EFSA συγκλίνουν με αυτά της μελέτης του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης;


- Προτίθεται η EFSA να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει τα νέα στοιχεία, προκειμένου να αναθεωρήσει τη σύστασή της προς την Επιτροπή της 15ης Νοεμβρίου 2010;


- Προτίθεται να αναθεωρήσει σχετική κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την περιεκτικότητα επικίνδυνων ουσιών, όπως το φουράνιο και το ακρυλαμίδιο (acrylamide), σε τρόφιμα και παιδικές τροφές;