"Εφόσον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα πρέπει να διακοπούν για ένα εξάμηνο οι εργασίες της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας"

Την εξάμηνη αναστολή λειτουργίας της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιτίας της άρνησης της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Προεδρία, ζήτησε ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γ. Κουμουτσάκος, ως αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Bagis, ο Επίτροπος για θέματα διεύρυνσης κ. Füle και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας κ. Jorgensen, εκ μέρους της Προεδρίας της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε από τον κ. Bagis να διευκρινίσει, εάν θα δεχθεί ή όχι την πάγια πρακτική πρόσκλησης της εκάστοτε Προεδρίας στις συνεδριάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας.

Ο κ. Γ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, καθώς αφορά στον ίδιο τον πυρήνα των αρχών και κανόνων λειτουργίας της ΕΕ. Επομένως, εάν η Τουρκία επιμείνει στην άρνησή της, τότε δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις για το προσεχές εξάμηνο, κάτι που θα είναι εις βάρος και των δύο μερών, αλλά κυρίως της Τουρκίας.

Εκ μέρους της Τουρκικής Αντιπροσωπείας, ούτε ο κ. Bagis ούτε o συμπρόεδρος της κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας κ. Demirkıran απάντησαν, και έτσι, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε, ότι η τουρκική σιωπή οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι με αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν συνεδριάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ- Τουρκίας, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.