Στην Ε. Επιτροπή οι πρακτικές της Olympic Air και της Aegean Airlines και τα δικαιώματα των καταναλωτών

Με αφορμή την ανακοίνωση της Olympic Air για την εκ νέου αναδιάρθρωση του προγράμματος πτήσεων της εταιρείας, αυξάνοντας δρομολόγια στη βαλκανική και στην ελληνική αγορά και καταργώντας δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, οι Ευρωβουλευτές ΝΔ κκ. Κ. Πουπάκης και Γ. Κουμουτσάκος κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για "σιωπηρή" συγχώνευση των δύο εταιρειών και για την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης ανταγωνισμού και της δημιουργίας σχεδόν μονοπωλιακών καταστάσεων σε ορισμένα δρομολόγια.

Στην ερώτησή τους οι Έλληνες Ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα, πριν την αναγγελία της ενδεχόμενης συγχώνευσης, αλλά ακόμα και τώρα, μετά τη σχετική αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταγωνισμού, οι δύο αερομεταφορείς αναδιαρθρώνουν διαρκώς τόσο τους διεθνείς όσο και τους εσωτερικούς προορισμούς. Παρατηρείται δε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω εταιρείες μειώνουν ή και αναστέλλουν το πρόγραμμα δρομολογίων τους σε κοινούς προορισμούς ενισχύοντας παράλληλα αερογραμμές όπου η μία εκ των δύο έχει αποσυρθεί.

Δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία με βάση τον κανονισμό συγκεντρώσεων, απέρριψε την προτεινόμενη συγχώνευση, καθώς θα οδηγούσε σε οιονεί μονοπώλιο της ελληνικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών, οι Ευρωβουλευτές θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Πώς κρίνει αυτή την σχεδόν παράλληλη αναδιάρθρωση του δικτύου των δύο εταιρειών; Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής ποιός αναμένεται να είναι ο αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων δεδομένου ότι μειώνεται ο ανταγωνισμός σε ορισμένους προορισμούς; Πιστεύει ότι τέτοιου είδους πρακτικές ωφελούν τoν υγιή ανταγωνισμό και λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών ή προλειαίνουν το έδαφος για τον "εκβιασμό" μιας θετικής απόφασης για την συγχώνευση των δύο εταιρειών;

-Στο πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών τί μέτρα έχουν υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των αεροπορικών ναύλων σε λογικά επίπεδα και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός;