Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και τα Ομόλογα Έργου

Ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κανονισμό σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ), συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών της Ιρλανδίας, κ. L. Varadkar. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αναλάβει εκ μέρους του Συμβουλίου της Ε.Ε. τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με το E. Κοινοβούλιο και την Ε. Επιτροπή για τον φάκελο αυτό.

Στη συζήτηση με τον Ιρλανδό Υπουργό Μεταφορών, ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη ενός πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, τονίζοντας ότι απαραίτητη και θεμελιώδης προϋπόθεση για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού προγράμματος είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων ύψους 31,7 δισ. ευρώ που προβλέπονται στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο "Συνδέοντας την Ευρώπη" ("Connecting Europe Facility- CEF"), καθώς και η επιτυχής εφαρμογή των Ομολόγων Έργων (Project Bonds) που βρίσκονται σε πιλοτική φάση.

Επίσκεψη εργασίας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο

Με δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, ο κ. Κουμουτσάκος θα μεταβεί σήμερα στο Λουξεμβούργο προκειμένου να έχει ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την εφαρμογή των Ομολόγων Έργου στις μεταφορές.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής αναμένεται να συναντηθεί, πέραν του Αντιπρόεδρου της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, με την Επικεφαλής της Διεύθυνσης Έργων κα Maj Theander, τον Σύμβουλο Διοίκησης Έργου κ. Olivier Debande και τον Αναπλ. Οικον. Σύμβουλο κ. Claus Eberhard.