Αντίδραση στην τουρκική άρνηση απάντησης σχετικά με τη παρουσία της Κυπριακής Προεδρίας σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έντονα αντέδρασε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Μικτής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, κ. Κουμουτσάκος, στην επίμονη άρνηση απάντησης από τον Συμπρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής, κ. Demirkıran, σχετικά με το εάν η Τουρκική Αντιπροσωπεία θα δεχθεί ή όχι την πάγια πρακτική πρόσκλησης της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με επιστολή του προς την Πρόεδρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, ζητά την εξάμηνη αναστολή λειτουργίας της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, αφού ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της Προεδρίας είναι ένα θέμα που αφορά στον πυρήνα των πολιτικών αρχών και των θεσμικών κανόνων πάνω στους οποίους βασίζεται η λειτουργία της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά συνέπεια της Μικτής Επιτροπής, ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι εάν μια από τις δύο πλευρές αμφισβητεί τους βασικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της άλλης, οι εργασίες de facto εμποδίζονται, τουλάχιστον για την περίοδο που διαρκεί η αμφισβήτηση.

Τέλος, σχολιάζοντας την ανάγκη ενιαίας και σταθερής θέσης του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, τόνισε ότι σε περίπτωση επιμονής της Τουρκικής πλευράς για μη πρόσκληση της Κυπριακής Προεδρίας, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η 70ή συνάντηση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Οκτωβρίου, θέτοντας θέμα θεσμικής τάξης, αρχής, αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας τόσο για την Μικτή Επιτροπή όσο και για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.