Ανάγκη για άμεση λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ

Τις τελευταίες μέρες έχει διαμορφωθεί μια εκρηκτική κατάσταση στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Ο πρόσφατα συσταθείς Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του απέναντι σε φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, προμηθευτές νοσοκομείων, κτλ.. Τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία έχουν αναστείλει την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους ασθενείς ενώ εξαιτίας των ανεξόφλητων οφειλών τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, έχουν παρουσιαστεί σημαντικές ελλείψεις σε ακριβά φάρμακα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν το σύνολο της αξίας των φαρμάκων τους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για ομάδες ασθενών, όπως καρκινοπαθείς, ασθενείς με σοβαρές ή και χρόνιες παθήσεις, άτομα με αναπηρίες, κτλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2012) 183 final) σχετικά με την Ανάπτυξη για την Ελλάδα, υπογραμμίζεται ότι "Η Ελλάδα θα πρέπει να εργαστεί για μια πλήρη σειρά μέτρων (...) προς μια αληθινά εθνική υπηρεσία υγείας που θα εγγυάται δίκαιη αντιμετώπιση, ίση μεταχείριση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα υπηρεσιών και δαπανών".
Με δεδομένη την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΕΟΠΥΥ, με ποιο τρόπο προτείνει η Ε. Επιτροπή να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και μεταχείριση όλων των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά των ασθενών με σοβαρές παθήσεις;

-Στην δεύτερη τριμηνιαία έκθεση (Μάρτιος 2012) της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα αναφέρεται ότι "Προετοιμάζεται τεχνική βοήθεια (...) για τη δημιουργία του ενοποιημένου ταμείου ασθενείας (...) που συμφωνήθηκε στο Μνημόνιο Συνεννόησης". Πιστεύει ότι με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται θα βρεθεί αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ;

-Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια της Ελλάδας να αναβαθμίσει, να οργανώσει καλύτερα και να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης; Υπάρχουν άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς, στους οποίους εντάσσονται όλα ή η πλειοψηφία των ασφαλιστικών ταμείων;

Δείτε την απάντηση εδώ.