Γραπτή ερώτηση σχετικά με την αύξηση της παραγωγής κάνναβης στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχετικά με την παραγωγή κάνναβης στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας επεσήμανε ότι το μερίδιο αγοράς της φυτικής κάνναβης αυξάνεται σε βάρος της κάνναβης σε μορφή ρητίνης ενώ παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της παραγωγής κάνναβης εντός της Ευρώπης. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κέντρο, η αυξημένη ευρωπαϊκή εγχώρια παραγωγή συνδέεται με την αυξημένη κατανάλωση κάνναβης και με την αύξηση των κρουσμάτων βίαιης συμπεριφοράς και εγκληματικότητας, ερωτάται η Επιτροπή:

- Ποιά περαιτέρω μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να περιοριστεί η χρήση κάνναβης ιδίως σε νέους 15-34 ετών;

- Ποιές συγκεκριμένες δράσεις, στο πλαίσιο της "Παγκόσμιας δράσης για υγιείς κοινότητες χωρίς ναρκωτικά", προτίθεται να αναλάβει και σε τί αποτελέσματα προσβλέπει;