Ερώτηση στην Ε. Επιτροπή για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή Προεδρία

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, με επιστολές τους προς την τότε απερχόμενη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στα τέλη Ιουνίου, ενημέρωσαν ότι δεν θα συμμορφωθούν με καμία επίσημη απόφαση που θα λάβει η ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων κ.ά.) ή στο πλαίσιο ακόμα και του ΟΗΕ, για την περίοδο 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες, παρόμοιου περιεχομένου επιστολή έχει σταλεί και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αφορώντας την συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στο εξάμηνο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

-Είναι ενήμερη η Επιτροπή για τις ενέργειες αυτές της Τουρκίας;

-Έχει σταλεί αναλόγου περιεχομένου επιστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ειδικά σε ότι αφορά τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ; Αν ναι, υπήρχε απάντηση προς την τουρκική πλευρά και ποιά είναι αυτή;

-Θεωρεί ότι η στάση αυτή αντιβαίνει στο καθεστώς, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας;

-Ποιός θα είναι ο αντίκτυπος της θεσμικής αυτής αμφισβήτησης από την πλευρά της Τουρκίας;