Δηλώσεις Βρετανού Πρωθυπουργού για κλείσιμο των συνόρων της χώρας του στους πολίτες κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου

Στις αρχές Ιουλίου 2012, δημοσίευμα της διαδικτυακής πύλης "euobserver.com" με τίτλο «Η Μεγάλη Βρετανία είναι έτοιμη να κλείσει στα σύνορά της στους Έλληνες», αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για ενδεχόμενο κλείσιμο των συνόρων του στους Έλληνες, αλλά και σε πολίτες άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν την κρίση χρέους της ευρωζώνης, σε περίπτωση «εξαιρετικών περιστάσεων και γεγονότων».

Επιπλέον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου ότι, αν χρειαστεί, θα περιορίσει το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να ταξιδεύουν στην Βρετανία προκειμένου να αποθαρρυνθούν πρόσθετα μεταναστευτικά ρεύματα και έτσι να προασπιστεί η οικονομία της χώρας του και το τραπεζικό της σύστημα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Είναι δυνατοί οι εν λόγω περιορισμοί;

-Συνάδουν οι θέσεις αυτές του Βρετανού Πρωθυπουργού με τις θεμελιώδεις αρχές, τη φιλοσοφία και το σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αντικατοπτρίζουν τον ορισμό της ΕΕ, όπως αυτός αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή ότι η ΕΕ αποτελεί "χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης";

-Πιστεύει ότι το μονομερές κλείσιμο των συνόρων ενός κράτους μέλους προς πολίτες ενός άλλου κράτους μέλους παραβιάζει τις αρχές και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται όλο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δηλαδή "το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων";