Να προετοιμασθούμε για τα γεμάτα παγίδες σενάρια "ειδικής σχέσης" Τουρκίας-ΕΕ - Προσοχή στις μεθοδεύσεις ευρωγραφειοκρατών

"Τυχόν "ειδική σχέση" δεν πρέπει να προκύψει ανεπαισθήτως μέσω "ευέλικτων" γραφειοκρατικών μεθοδεύσεων"

Άρθρο ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου στην Κυπριακή εφημερίδα "Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"

Η όλη στάση της Τουρκίας έναντι της εντάξεώς της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ότι πλέον δεν πολυ-πιστεύει στην προοπτική αυτή. Κορυφαία απόδειξη της "κόπωσης" της Άγκυρας για ευρωπαϊκή προσαρμογή, αποτελεί η απαράδεκτη άρνησή της να σεβαστεί στοιχειωδώς τη θεσμική τάξη και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη αναγνωρίζοντας την Κυπριακή Προεδρία.

Από την παρατεταμένη στασιμότητα στις ευρω- τουρκικές σχέσεις ελλοχεύει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, μήπως, αντί της ένταξης -που δεν επιφέρει μόνο δικαιώματα αλλά και πολλαπλές αυστηρές υποχρεώσεις- διολισθήσουμε ανεπαισθήτως σε ένα ιδιότυπο καθεστώς "ειδικής σχέσης", στο οποίο η Άγκυρα θα έχει τελικά περισσότερα δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ.

Γι' αυτόν το λόγο, τυχόν "ειδική σχέση" δεν πρέπει να προκύψει ανεπαισθήτως μέσω "ευέλικτων" γραφειοκρατικών μεθοδεύσεων, όπως κάποιοι στις Βρυξέλλες φαίνεται να επιθυμούν. Εάν η παρατεταμένη εμπλοκή στις ευρω- τουρκικές σχέσεις, οδηγήσει εκ των πραγμάτων προς την "ειδική σχέση", αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και ομόφωνης απόφασης των κρατών μελών.

Εννοείται ότι Αθήνα και Λευκωσία πρέπει να παραμείνουν σταθερά προσηλωμένες στην στρατηγική της πλήρους ένταξης της Τουρκίας υπό την προϋπόθεση της πλήρους προσαρμογής της Άγκυρας στα ευρωπαϊκά προαπαιτούμενα. Ταυτόχρονα όμως, είναι σκόπιμο να προετοιμάζονται και για το γεμάτο παγίδες σενάριο της "ειδικής σχέσης".