Απευθείας αναθέσεις έργων

Ερώτηση

Προς:

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

Υλοποίηση του νόμου 4332/2015

 

Ο νόμος 4332/2015 αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  στις Οδηγίες 2014/36/EE και 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οδηγίες οι οποίες θέτουν το πλαίσιο για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας, όπως και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία. Παράλληλα, ο νόμος 4332/2015 διαμορφώνει ρυθμίσεις της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και ορίζει τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ Υπουργέ


α)Σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχετικού νόμου;

 

β)Στο πλαίσιο σύστασης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας πως εξελίσσονται οι διαδικασίες συγκρότησης και στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και συγκεκριμένα της:  

 

- Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

- Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

- Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου - Υποδοχής και Ένταξης

- Υπηρεσίας Ασύλου

 

γ)Σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης;

 

δ)Ποιο το υφιστάμενο καθεστώς όσον αφορά στην εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων για τις προβλεπόμενες δράσεις; Διαπιστώνονται καθυστερήσεις και αν ναι που οφείλονται αυτές;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος