Συμμετοχή στη Διυπουργική συνάντηση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική υπό την Κυπριακή Προεδρία: Διακήρυξη της Λεμεσού

"Η Διακήρυξη της Λεμεσού είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας που δίνει ισχυρή πολιτική ώθηση στην πολλά υποσχόμενη Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική"

Στην Άτυπη Διυπουργική Συνάντηση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, με τίτλο "Επανεργοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ: Από τη Λισαβόνα στη Λεμεσό" ("Reenergising EU-IMP: From Lisbon to Limassol") που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία στις 7 και 8 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει ο ευρωβουλευτής ΝΔ, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πρώτο χρηματοδοτικό κανονισμό για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δ. Χριστόφιας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. J. M. Barroso, και η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Μ. Δαμανάκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκπροσωπήσουν επίσης οι ευρωβουλευτές, κα. G. Meissner (Γερμανία, Φιλελεύθεροι) και η κα. C.Lepage (Γαλλία, Φιλελεύθεροι).

Κατά το κλείσιμο των εργασιών της συνάντησης των Υπουργών της ΕΕ, θα υπογραφεί πολιτικό κείμενο, η Διακήρυξη της Λεμεσού, η οποία θα καταστεί ορόσημο για τη διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της καινοτόμου αυτής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η πρώτη ανεπίσημη Υπουργική Συνάντηση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είχε πραγματοποιηθεί επί Πορτογαλικής Προεδρίας τον Οκτώβριο 2007 στη Λισαβόνα, που αποτελεί το δυτικότερο άκρο της Ευρώπης, και θα 'επανεργοποιηθεί' στο ανατολικότερο άκρο της, την Κύπρο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά:

"Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τη Θάλασσα είναι μια νέα, δυναμική ευρωπαϊκή πολιτική. Υπηρετεί το στρατηγικό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης παράγοντας σταθερά προστιθέμενη αξία επιτυγχάνοντας τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα. Με σταθερό σημείο αναφοράς το σεβασμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η πολιτική αυτή αναδεικνύει την ήπια ισχύ της Ευρώπης ως παγκόσμιας θαλάσσιας δύναμης.

Η Διακήρυξη της Λεμεσού είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας που δίνει ισχυρή πολιτική ώθηση στην πολλά υποσχόμενη Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική".