Ραγδαία εξάπλωση ενεχυροδανειστηρίων σε Κράτη-Μέλη λόγω οικονομικής κρίσης - Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ραγδαία εξάπλωση ενεχυροδανειστηρίων σε Κράτη-Μέλη λόγω οικονομικής κρίσης - Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην τριετία 2010-2012, δηλαδή στην χρονική περίοδο που εκδηλώνεται με σφοδρότητα η οικονομική κρίση, στην Ελλάδα παρατηρείται κατακόρυφη άνοδος και ραγδαία εξάπλωση της λειτουργίας ενεχυροδανειστηρίων και καταστημάτων αγοράς χρυσού. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, μέσα σε 3 χρόνια έχουν δημιουργηθεί περίπου χίλιες τέτοιες εμπορικές επιχειρήσεις.
 
Με βάση στοιχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, το ποσοστό παραβατικότητας αυτών των επιχειρήσεων ξεπερνά το 60%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 292 ελέγχους που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαπίστωσε 1885 παραβάσεις.
 
Πρόκειται για φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην βαθιά οικονομική ύφεση που πλήττει με επώδυνο τρόπο την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Η ραγδαία ανάπτυξή τους σε συνδυασμό με τα πολύ υψηλά ποσοστά παραβατικότητας (μη σύννομη ίδρυση και λειτουργία, φοροδιαφυγή, τοκογλυφία, κλπ) των δραστηριοτήτων τους, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου τους ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των πολιτών και του κράτους.
 
Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση και η μεγάλη ύφεση, καθώς και τα νοσηρά αποτελέσματα τους, δεν πλήττουν μόνο την Ελλάδα αλλά και έναν αυξανόμενο αριθμό Κρατών Μελών, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, ερωτάται η Ε. Επιτροπή:
 
-Εάν παρακολουθεί με τη δέουσα προσοχή τη ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση αυτού του φαινόμενου και εάν ανησυχεί γι' αυτήν. Εάν ναι, ποια είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για το ζήτημα αυτό την περίοδο 2010-2012.
 
-Εάν πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα αφορά και θα ρυθμίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους όρους ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου της συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως παρά-τράπεζες, και κατά συνέπεια διαμορφώνουν μια παρά-τραπεζική αγορά που αποβαίνει σε βάρος των πολιτών και των φορολογικών εσόδων του κράτους.