Αναγκαία τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας χωρίς όμως διακριτική μεταχείριση μεταξύ προϊόντων καπνού: Παρέμβαση του ευρωβουλευτή ΝΔ, Γ.Κουμουτσάκου

"Ενώ η Ε.Επιτροπή αποφεύγει να ρυθμίσει προϊόντα, όπως τα πούρα, καθώς χρησιμοποιούνται από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, προτείνει την κατάργηση των τσιγάρων slims με το επιχείρημα ότι είναι περισσότερο ελκυστικά για τους νέους", τόνισε ο Γ.Κουμουτσάκος.

Πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ε. Κοινοβουλίου η συζήτηση επί του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γ.Κουμουτσάκος, σε σχετική παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι το νέο νομοθετικό κείμενο πρέπει να υπηρετεί δύο βασικούς στόχους: α) να αποτρέπει τους νέους από το να ξεκινήσουν την εθιστική και βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος και β) να υπηρετεί την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να μην ευνοεί ορισμένα προϊόντα καπνού σε βάρος κάποιων άλλων.

"Ενώ η Ε. Επιτροπή αποφεύγει να ρυθμίσει προϊόντα, όπως τα πούρα και ο καπνός πίπας, καθώς χρησιμοποιούνται από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, προτείνει την κατάργηση των τσιγάρων τύπου slims με το επιχείρημα ότι είναι περισσότερο ελκυστικά για τους νέους και τους ενθαρρύνει να αρχίσουν το κάπνισμα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν το αντίθετο: τα τσιγάρα slims καταναλώνονται κυρίως από χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, πως το εν λόγω μέτρο δεν είχε περιληφθεί στο προσχέδιο του κειμένου της Επιτροπής και άρα οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους κατά τη δημόσια διαβούλευση. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός αυθαιρεσίας στις συγκεκριμένες προτάσεις της Ε. Επιτροπής και της εισηγήτριας", τόνισε συγκεκριμένα ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Σημειώνεται πως και σε προηγούμενες παρεμβάσεις και κατ' ιδίαν συναντήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, ο Γ. Κουμουτσάκος έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι τέτοια μέτρα συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας σε χώρες, όπως η Ελλάδα, ενώ δε λειτουργούν προς όφελος της δημόσιας υγείας.