Πολλαπλά τα οφέλη για την Ευρώπη και την Ελλάδα από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

ΤΕΝ-Τ

Ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η προπαρασκευαστική νομοθετική διαδικασία για τον Κανονισμό σχετικά με την "Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών", στον οποίο ορίστηκε ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος.

Σκοπός του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού σχεδίου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών είναι να μετατραπεί έως το 2030 το σημερινό κατακερματισμένο μωσαϊκό ευρωπαϊκών οδικών, σιδηροδρομικών, θαλασσίων και ποτάμιων μεταφορών σε ένα ενοποιημένο δίκτυο.

Στη σημερινή, δύσκολη οικονομική συγκυρία ο Κανονισμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη. Οφέλη όμως αναμένονται και για την Ελλάδα καθώς θα συνδεθεί αποτελεσματικότερα με το ευρωπαϊκό κέντρο και τις γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των άλλων τρόπων και υποδομών μεταφοράς τα ελληνικά λιμάνια αποκτούν κομβική σημασία καθώς προβλέπεται να ενταχθούν στο βασικό σχεδιασμό.

Το νέο δίκτυο - που πρόκειται για το μεγαλύτερο ίσως αναπτυξιακό σχέδιο που εκπονεί η ΕΕ για τα επόμενα 10-20 χρόνια - σχεδιάζεται να έχει βελτιωμένες συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα συμβάλλει στην επίτευξη στόχων της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τον τομέα των μεταφορών.

Ο κεντρικός κορμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να συνδέει σιδηροδρομικώς και οδικώς 83 κύρια ευρωπαϊκά λιμάνια, 37 αεροδρόμια μεγάλων πόλεων, θα περιλαμβάνει 15.000 km αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας Επιπλέον επιδιώκεται να ενταχθούν στα ΔΕΔ-Μ 35 μείζονα διασυνοριακά έργα για προκειμένου να μειωθούν τα σημεία συμφόρησης.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας του υπό διαμόρφωση Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, το ΕΚ αποφάσισε να υπάρξουν δύο συνεργαζόμενοι εισηγητές από τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ορίστηκε ο έλληνας ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα ο γερμανός ευρωβουλευτής Ισμαήλ Ερτούγκ.

Σε ενημέρωση που έκανε σε Έλληνες και ξένους ανταποκριτές Τύπου στις Βρυξέλλες, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε:

"Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγαλεπήβολο σχέδιο σε μια Ευρώπη που διψάει για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και ειδικότερα ο κεντρικός πυλώνας, θα είναι κυριολεκτικά ο οικονομικός αιμοδότης της ενιαίας αγοράς γιατί θα επιτρέψει την πραγματικά απρόσκοπτη ροή εμπορευμάτων και προσώπων στην ΕΕ.

Υπολογίζεται ότι το κόστος για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου χρηματοδότησης του κεντρικού δικτύου την περίοδο 2014-2020 θα ανέλθει σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το πραγματικά μεγάλο ποσό, σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο εκκίνησης για την περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων από τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι προβλέπεται ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο που λέγεται "Συνδέοντας την Ευρώπη" και θα διαθέτει 31,7 δισεκατομμύρια εκ των οποίων τα 10 από το Ταμείο Συνοχής.

Ελπίζω ότι αυτή η ενίσχυση θα γίνει ακόμα ουσιαστικότερη εάν επιτευχθεί συμφωνία και για άλλα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα όπως τα Ευρωομόλογα Έργων τα οποία βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο εφαρμογής".